Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Služby

sova z knihovny

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona

Bezplatné služby poskytované knihovnou:
     a/ výpůjční služby
     b/ meziknihovní služby
     c/ informační služby:
           - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
           - informace z oblasti veřejné správy
           - ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
           - přístup na internet
               Internet v knihovně ve Štěpánkovicích je používán občany
               bez poplatku a je zpřístupněn 19 hodin týdně pro celou
               veřejnost. Síť je zabezpečena proti stahování, proti virům
               a případnému zneužívání. Poskytovatelem obecního internetu je Obec Štěpánkovice
               a správce sítě pravidelně internet kontroluje. Veřejná internetizace a bezdrátový
               rozhlas mikroregionu Hlučínska - západ byly financovány ze strukturálních fondu EU.


Placené služby poskytované knihovnou:
     a/ výpůjční služby
     b/ meziknihovní služby

Registrace uživatele:
     a/ uživatelem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele
         na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatelů
     b/ děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce

(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR