Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Akce 2009

Krásný šperk pro krásnou ženu

Krásný šperk pro krásnou ženu Krásný šperk pro krásnou ženu Nový rok v knihovně začal opět příjemně. Konala se zde výtvarná dílna na téma výroba bižuterie z různých korálků.
Akce se zúčastnilo okolo 30 dívek a žen. Všechny byly velice spokojeny, vyrobily si krásné šperky, nálada všech byla výborná.
Vedení dílny se ujala paní Lýdie Nevřelová, která svým odborným a milým přístupem atmosféru ještě více zpříjemnila.

Nový Zéland – Jižní ostrov

V pondělí 16. února v knihovně ve Štěpánkovicích pokračovala úspěšná cestopisná beseda o nejvzdálenější zemi světa – Novém Zélandu. Společně s cestovatelem Jiřím Márou jsme se vydali na Jižní ostrov. Rozmanitá příroda nabízela překrásné zajímavosti promítáním nádherných fotografií a videosekvencí. Společně jsme se vydali lodí po fjordech, k vodopádům, ledovcům, ale i k Palačinkovým skalám. Z bezprostřední blízkosti jsme pozorovali lachtany, tučňáky, albatrosy a velryby. Podívali jsme se, jak farmáři stříhají ovce, vydali jsme se do města adrenalinových sportů Queenstown, do historické metropole Christchurch. Obdivovali jsme nádherné botanické zahrady a termální lázně. Poutavé i poučné vyprávění všechny zúčastněné opravdu nadchlo. Těm, kteří nemohli přijít na tuto besedu, můžeme nabídnout cestopisné knihy o Novém Zélandu, které si mohou vypůjčit v naší knihovně.

Výtvarný workshop v naší knihovně

Výtvarný workshop Ve velmi pohodové a příjemné atmosféře se uskutečnila další výtvarná dílna ve štěpánkovické knihovně, tentokrát na téma květináče ubrouskovou technikou. Tento způsob zdobení květináčů je velmi zajímavý. Všichni zúčastnění si vytvořili originální, krásný květináč s jarní tématikou. Některé ženy dokonce přinesly vynikající výrobky ze své cukrářské kuchyně, na kterých si všichni moc pochutnali při závěrečném posezení u kávy.
Děkuji všem, kteří si najdou chvilku a do knihovny přijdou buď půjčit si knihu nebo právě na akce, které pro všechny knihovna připravuje.
Už se všichni těší na velikonoční dílnu a velikonoční tlachy, které se uskuteční ve středu 1. dubna v 16.00 hodin.


Výtvarný workshop Výtvarný workshop

Kniha pro prvňáčka

Místní knihovna ve Štěpánkovicích se zapojila do celostátní akce na podporu čtenářství Už jsem čtenář. Tato akce je určena všem prvňáčkům, kteří se účastní akcí v knihovně, naučili se krásně číst a chodí si do knihovny půjčovat knížky. Ve spolupráci se ZŠ budou vybráni ti prvňáčci, kteří obdrží na slavnostním shromáždění pohádkovou knížku od spisovatelky Ivony Březinové. Tato kniha byla vydána na podporu čtenářství u nás. A ti nejlepší se mohou zúčastnit slavnostního předání přímo v Praze.

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

V pondělí 20.dubna 2009 proběhla v knihovně beseda o knížkách se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Paní spisovatelka dětem velmi příjemném projevu představila své krásné knížky, které píše právě pro nejmenší děti.Děti měly na paní spisovatelku spoustu dotazů a beseda se všem moc líbila. Od paní Pospíšilové děti obdržely ručně vyrobenou záložku do knížky i s autogramem.

Noc s Andersenem

Již počtvrté se konala v knihovně ve Štěpánkovicích celostátní akce Noc s Andersenem. Dětí tentokrát spalo 48 + dvě nocující knihovnice a starší žáci z vyššího stupně. Letos se nás sešlo opravdu mnoho. Zvolili jsme téma dílo Ondřeje Sekory, a to postavu Ferdy mravence a brouka Pytlíka. Ferda mravenec a brouk Pytlík byli kamarádi, proto jsme se zaměřili právě na kamarádství. Hráli jsme společnou hru Na srdce a seznamovací soutěž. Ferda mravenec byl chlapík, který se nebál žádné práce, a tak i my s dětmi jsme se pustili do sázení semínek do květináčků. Sadili jsme řeřichu, která všem pěkně vyrostla, děti si ji chodily zalévat a pak si ji na velikonoce odnesly domů. Měly z ní velkou radost. Samozřejmě jsme četli z knížky Ondřeje Sekory Ferda mravenec. Dětem se čtení líbilo a už se těšily na strašidelné čtení v noci. Děti si pochutnaly na pravé italské pizze, vypily 30 litrů čaje, který nám připravily paní kuchařky ze zdejší školy. Byl moc dobrý. Stezku odvahy jsme naplánovali okolo zdejšího hřbitova, takže děti měly opravdu velký strach. Šli podél svíčkami osvětlené stezky a nakonec se podepsaly na předem připravenou listinu. Bylo krásné počasí, a tak jsme se ještě prošli kousek přes naší vesnici směrem ke knihovně. Po stezce odvahy se děti zachumlaly do svých pelíšků a zase se jim krásně četlo na dobrou noc. S některými odvážlivci jsme vyvolávali duchy zemřelých spisovatelů. Ale žádný bohužel nepřišel. Děti pak krásně usnuly, noc byla krásná, děti spokojené, ráno dostaly pamětní listy, oplatek a džus a ráno si pro ně přišli maminky a tatínkové. Takže Noc se obešla bez úrazů a všichni byli spokojeni. A už se těšíme se na příští rok.

FIMO hmota a výrobky z ní

Ve středu 6. května proběhlo v naší knihovně výtvarné setkání žen, dívek ale i babiček, na kterém se vyráběly krásné šperky z hmoty FIMO. Hmota FIMO se válí, točí a pak se výtvory zapékají v troubě. Ženy si vyrobily originální přívěsky a ozdobné knoflíky. Po namáhavé práci jsme se občerstvily a v dobré náladě jsme se rozešly domů. Akce byla opět velmi úspěšná a zajímavá a všichni se už těší na další setkání.

Kniha mého srdce

Česká televize připravila ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a knihovnami ČR pořad "Kniha mého srdce", jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky.
Hlasovat budou moci zájemci od 4. 4. 2009 na webu www.knihasrdce.cz nebo pomocí anketních lístků. Od tohoto data budou také vysílány pravidelné pořady na téma Kniha mého srdce v České televizi a v Českém rozhlase.
Do této zajímavé akce se samozřejmě zapojila také Místní knihovna Štěpánkovice s cílem propagovat čtenářství mezi nejširší veřejností.
V praxi to znamená, že v prostorách knihovny mohou návštěvníci najít propagační materiály k akci jako jsou plakáty, záložky do knih s logem "Kniha mého srdce" a také hlasovací lístky pro ty, kteří chtějí poslat svůj hlas prostřednictvím České pošty. Přijďte a hlasujte!
Místní knihovna si v této souvislosti pro své návštěvníky připravila také několik zajímavých akcí zaměřených právě na čtenářství a knihy jako takové. Všechny jsou koncipovány tak, aby oslovily co možná nejširší veřejnost, mládeží počínaje a osobnostmi veřejného života našeho regionu konče. Vše bude prezentováno místním rozhlasem.

Závěrečné klíčkování v knihovně a podpora čtení a kniha pro prvňáčka

Malí prvňáčci, kteří nastoupili 1. září 2008 do školy, byli pasování na čtenáře knihovny a rytíře knížek. Všechny děti tak mohly knihovnu navštěvovat celý rok zdarma, mohly se účastnit různých akcí pro děti. Malí školáčci se svými učitelkami pravidelně navštěvovali knihovnu; nejen v rámci vyučování, ale také na různé výtvarné dílny a jiné. Prvňáčci se za celý školní rok naučili číst, někteří bezvadně, jiní už méně. Někteří prvňáčci naši knihovnu navštěvovali opravdu velice často a po konzultacích s jejich kantorkami byly děti odměněny krásnou knížkou, kterou pro děti připravila, napsala spisovatelka pro děti a mládež Ivona Březinová.. Některé děti do knihovny chodily, půjčovaly si knížky, ale vůbec je doma nečetly. Což ovlivnilo celkové hodnocení. Ti nejšikovnější pak na závěrečném shromáždění obdrželi knihu a všichni prvňáčci dostali zlatý klíč od záhadné komnaty, kde přebývá „čtení“. Doufáme, že budoucí akce budou motivací pro děti, aby čtení nezanedbávaly, jelikož čtení je velice důležité pro celkový rozvoj osobnosti. Samozřejmě, že důležité je také hlasité předčítání dětem. Dítě, kterému rodiče pravidelně čtou, je vyrovnanější, přispívá to k jeho intelektu a citové rovnováze. V knihovně bude opět probíhat cyklus setkávání dětí i s rodiči v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Všichni jste srdečně zváni! O všech akcích budete informováni místním rozhlasem a na našich internetových stránkách.

Sportovní dopoledne pro děti školou povinné

Místní knihovna pro děti připravila v měsíci srpnu prázdninové dopoledne pro děti. Akce byla určena všem školákům. Byla pro ně připravena sportovní štafeta, děti mohly zdarma využít tenisové kurty, plážový volejbal, prostě celý sportovní areál. Pro děti bylo připraveno také občerstvení, také zdarma. Bohužel, k našemu velkému údivu se akce zúčastnilo pouze 5 dětí, které nebyly našimi rodinnými příslušníky. Dohromady se nás sešlo 15 „sportovců“. I v tak malém počtu jsme si krásně zasportovali, zahráli honěnou, přehazovanou a tenis.

Kreslení na asfalt

Ve druhém prázdninovém týdnu se konalo již tradiční kreslení na asfalt. Kreslení bylo určeno pro všechny děti. Přišly malinké děti s maminkami, ale přišlo i nemálo školáků. Děti nakreslily krásné obrázky, za které byly odměněny pěkným dárečkem. Škoda však, že hned odpoledne přišel déšť a všechny kresby smazal. I přesto doufáme, že děti, ale i maminky, byly spokojeny a už se všichni těší na příští rok. Dětí přišlo 37, což nás velice potěšilo.

Poprvé do školy, poprvé do knihovny

Poprvé do školy, poprvé do knihovny A začal další školní rok. V letošním roce bylo prvňáčků 26, což je krásný počet a tak paní knihovnice měly spoustu práce s přípravou. Na co? No přece na tradiční pasování dětí na rytíře knížek a čtenáře knihovny. Pasování jako každoročně proběhlo v knihovně ve Štěpánkovicích 1. září 2009 za účasti rodičů pasovaných dětí a také,za účasti paní ředitelky školy a místostarosty. Pan místostarosta se dokonce ujal v převlečení za krále samotného aktu Pasování.
Děti k němu přicházely se zatajeným dechem a on je položením meče na rameno slavnostně pasoval. Paní knihovnice v převlečení za královnu, dětem rozdávala přihlášky do knihovny a malou pozornost. Většina dětí byla statečná, přistupovaly ke králi s odvahou, jiné zase byly bojácné. Pasované děti mohou knihovnu navštěvovat celý rok zdarma a mohou se účastnit různých akcí, které pro ně knihovnice připravují. Pasování v naší knihovně už má u nás, dá se říci, pěknou tradici. Pasování těch nejmenších mezi čtenáře proběhlo v knihovně již počtvrté. Knihovnice si přejí, aby děti věděly, co jim knihovna může nabídnout, a aby si cestu do knihovny našly co nejčastěji.


Poprvé do školy, poprvé do knihovny Poprvé do školy, poprvé do knihovny Poprvé do školy, poprvé do knihovny

Hororové čtení v knihovně

Hororové čtení v knihovně A přišel konečně už dlouho očekávaný den. Den, kdy se četly hrůzostrašné příběhy ve štěpánkovické knihovně. Paní knihovnice všem zúčastněným dětem četly všelijaké hrůzostrašné příběhy, které se možná i opravdu staly.
Příběhy se četly za úplné tmy, svítily pouze svíčky, které však za velmi záhadných okolností pomalu zhasínaly. Děti se někdy bály ale také se hodně nasmály, když samotné vyprávěly, co se jim, nebo někomu z jejich příbuzných stalo. Byly to opravdu zvláštní příběhy.
Po čtení si děti společně s paní knihovnicemi vyrobily strašidelné netopýry, jež zdobí prostory knihovny.
Dětem se horory líbily, byly určitě spokojené a všichni se už těší na další setkání.


Hororové čtení v knihovně Hororové čtení v knihovně Hororové čtení v knihovně

Jiří a Alena Márovi v knihovně

Ve středu 18.listopadu proběhla krásná a zajímavá akce. Opět k nám zavítal cestovatel pan Jiří Mára společně se svou ženou Alenou. Společně vyprávěli o své cestě do jižní Ameriky , do státu Ekvádoru a na souostroví Galapágy. Vyprávění bylo prokládáno krásnými fotografiemi a videoprojekcí. Cestou se zastavili v Karibském moři, vyprávěli o studiu španělštiny a také o životě v ekvádorské rodině. Dali všem zúčastněným poznat podivuhodná tajemství rovníku, zjistit, jaký je nebezpečný život v amazonské džungli. Společně navštívili pralesní indiány, podívali se za ojedinělými zvířaty na Galapágách. Tyto jejich dobrodružné cesty absolvují se svým synem Jirkou, který je upoután na invalidní vozík. Manželé Márovi objevováním všech světadílů plní Jirkův sen.

(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR