Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Akce 2010

Vánoční tlachy 2010

Vánoční tlachy 2010 Od vánočního shonu, úklidu, nakupování dárků se přišly do knihovny odpoutat dvě desítky žen, které přinesly kromě dobré a předvánoční nálady také výborné cukroví.
Bylo připraveno povídání o tradicích Vánoc, luštil se vánoční kvíz, popíjela se dobrá káva a svařené víno. K tomu všemu hrály vánoční koledy a na závěr si všichni společně koledy zazpívali.
Díky patří všem, kteří přišli do knihovny „potlachat“.


Vánoční povídání s dětmi MŠ ve Štěpánkovicích

Vánoční povídání s dětmi MŠ ve Štěpánkovicích Naší knihovnu v týdnu od 6.prosince do 10. prosince navštívilo téměř 50 dětí ze štěpánkovické mateřské školky.
Společně s dětmi jsme si povídali o blížících se pro děti asi nekrásnější svátky v roce, o Vánocích. S dětmi jsme si nejen vyprávěli ale také hráli hry, zpívali písničky a děti si zkusily vyrobit i voňavý pomeranč.
Doufáme, že i v příštím roce budou děti knihovnu navštěvovat tak rádi jako doposud.Vánoční povídání s dětmi MŠ ve Štěpánkovicích Vánoční povídání s dětmi MŠ ve Štěpánkovicích Vánoční povídání s dětmi MŠ ve Štěpánkovicích další foto >>> (58)

Předvánoční řádění

Předvánoční řádění Studentky Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s knihovnou připravily pro děti v knihovně animační pásmo her, soutěží a výtvarných dovedností na téma Vánoce.
Celé řádící odpoledne se opravdu moc povedlo. Děti byly obohacené o další zajímavé informace týkající se adventu a vánočních tradic. Vyráběly se tradiční ozdoby z pomerančů, děti si nazdobily perníčky, naučily se, jak si vyrobit sněhovou vločku, hrály různé hry, a samozřejmě si i pořádně zasoutěžily a zařádily.
Atmosféra byla vskutku vánoční. Celým odpolednem děti provázela celá skupina „vánočních skřítků“. Děti byly nadšené, o čemž svědčí jejich zpětná pozitivní reakce. Některé děti si dokonce přály aby řádění bylo každý čtvrtek a že takové skřítky by rády měly i doma, což samozřejmě všechny organizátory potěšilo.


Předvánoční řádění Předvánoční řádění Předvánoční řádění další foto >>> (18)

Výroba adventních dekorací

Výroba adventních dekorací Letošní výroba adventních dekorací byla, troufám si říct, opět velmi zajímavá a přínosná. S pomocí paní aranžérky si všichni vyrobili originální adventní věnce a dekorace. Spokojeni byli nejen dospělí, ale také přítomné děti, které si nejen vyrobily svou dekoraci, ale také se pořádně vyřádily, o čemž svědčí množství zkonzumovaných minerálek a džusů. Dospělákům se podávala dobrá káva a vhod přišlo i něco na zahřátí.
Velké díky patří maminkám a babičkám, které své ratolesti vedou k návštěvám knihovny a učí je , že se v knihovně nejen půjčují knihy, ale naučí se něco pěkného tvořit a také zažijí spoustu legrace.

Workshop v knihovně – "Hvězdičky"

Workshop v knihovně – Ve čtvrtek 18. listopadu se sešly šikovné čtenářky naší knihovny na výtvarné dílně „Hvězdičky“, aby si vytvořily zajímavé a netradiční dekorace z čajových papírových sáčků.
Moc šikovní byli nejen dospěláci ale také děti, které se dílny zúčastnily.
Díky patří všem, kteří mají zájem něco pěkného tvořit a i těm kteří vždy obohatí setkání vlastnoručně upečenými dobrotami.
Workshop v knihovně – Workshop v knihovně – Workshop v knihovně –

Japonsko - cestovatelská beseda s Jiřím Márou

Se skvělými zážitky odcházeli všichni ti, kteří přišli na besedu s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou, který se svým tělesně postiženým synem Jirkou cestuje po zemích, které jsou zajímavé nejen životem a tradicemi místních obyvatel, ale objevují v nich i přírodní krásy a obdivuhodné stavby.
Tentokrát spolu navštívili zemi vycházejícího slunce - Japonsko. Jejich vyprávění bylo poutavé a dalo by se říci, že Japonsko bylo pro ně zatím nejkrásnější krajinou, kterou doposud navštívili. Besedu obohatili přestrojením na pravé Japonce a ukázkami krásných fotografií a videoprojekcí úplně navodili atmosféru života v Japonsku.
Na základě svých zážitků z cesty napsali knihu „Japonsko s otevřenou pusou“, kterou si samozřejmě naši čtenáři mohou v naší knihovně zapůjčit.


Japonsko - cestovatelská beseda s Jiřím Márou Japonsko - cestovatelská beseda s Jiřím Márou Japonsko - cestovatelská beseda s Jiřím Márou

Setkání s regionální spisovatelkou Evou Tvrdou

Knihovnu navštívila spisovatelka Eva Tvrdá, která je autorkou nejen knih pro dospělé, pojednávající o životě v našem regionu před mnoha lety ale také se zabývá tvorbou pro děti. Na svém kontě má již 8 vydaných knih, z toho 2 určené dětem.
Beseda s paní Evou Tvrdou byla určena pro děti nižšího stupně. Děti zajímavé vyprávění paní spisovatelky nadšeně naslouchaly, měly i zajímavé ale i všetečné dotazy. Dozvěděly se spoustu zajímavého o práci spisovatele, o tom, co obnáší napsání knihy a její následné vydání.


Setkání s regionální spisovatelkou Evou Tvrdou Setkání s regionální spisovatelkou Evou Tvrdou Setkání s regionální spisovatelkou Evou Tvrdou

Podzim v knihovně s MŠ Rohov

Podzim v knihovně s MŠ Rohov I děti z MŠ v Rohově si přišly k nám do knihovny povídat o čtyřech ročních obdobích. Tentokrát jsme si s dětmi povídali o podzimu.
Děti vyprávěly, co se všechno v tomto ročním období může dělat, jak se mohou bavit, jaké ovoce a zelenina se na podzim sklízí. Dětem byla přečtena pohádka na dané téma, různé básničky a hádanky. S dětmi jsme si zazpívali, zahráli pohádku O veliké řepě a na závěr si děti vyrobily malé strašidýlka.
Dětem a paní učitelkám se v naší knihovně dle reakcí hodně moc líbí a těší se na další návštěvu.

Exkurze Kofola

Exkurze Kofola 12. října se čtenáři naší knihovny a ostatní zájemci zúčastnili výletu do Krnova, kde jsme navštívili výrobní závod Kofola a rozhlednu Cvilín.
Vyrazili jsme z vlakového nádraží ve Štěpánkovicích a pokračovali dál k cíli. Někteří zúčastnění nejeli vlakem celou věčnost, takže i ta jízda byla pro ně zážitkem. Do Krnova jsme dorazili s mírným zpožděním ale nám to nevadilo. V Kofole už nás očekávali a po příjemném přivítání a prezentaci celé firmy, jsme se podívali do výrobních hal. Průvodkyně podávala zajímavé informace o celém průběhu výroby oblíbeného nápoje. Zajímavé je, jak rychle se závod rozrůstá a kolik výrobků vlastně vyrábí. Pro některé to bylo mnohdy překvapení.
Po zajímavé exkurzi jsme se vydali na cvilínskou rozhlednu, pravda někteří starší účastníci „schody do nebe“ nevyšlapali ale ti zdatní ano. Po výborném obědě jsme se rozhodli pro nepřízeň počasí již nenavštívit rozhledu v Úvalně ale dohodli jsme se na návrat domů.
Podle zpětných reakcí účastníků to byl výlet zajímavý a už se těší na další.


Exkurze Kofola Exkurze Kofola Exkurze Kofola další foto >>> (10)

Podzim v knihovně s Mateřskou školkou

Podzim v knihovně s Mateřskou školkou Knihovna jako každoročně navázala spolupráci s MŠ ve Štěpánkovicích a připravila pro děti pásmo vyprávění, písniček a úkolů ke čtyřem ročním období.
V v prvním říjnovém týdnu knihovnu navštěvovaly jednotlivá dětská oddělení a paní knihovnice pro ně připravily povídání o podzimu. Děti poslouchaly, plnily různé úkoly např. skládaly puzzle s podzimním motivem, hrabaly listí poznávajíce přitom barvy, zpívaly písničky o podzimním období, zatančily si a nakonec vyráběly malé jednoduché strašidýlko.
Dětem se v knihovně líbí a jsou vždy rády, že je jim umožněno strávit příjemnou hodinku právě v knihovně.
Díky patří i paní učitelkám, které s dětmi do knihovny chodí.


Podzim v knihovně s Mateřskou školkou Podzim v knihovně s Mateřskou školkou Podzim v knihovně s Mateřskou školkou další foto >>> (11)

Výtvarný workshop hot-fix

Hot-fix I tentokrát se v knihovně sešly šikovné ženy a dívky ale i děti. Pod vedením paní Blanky Michalíkové si krásně nazdobily trička, tašky, obrázky, rámečky, rifle, sukýnky a jiné.
Velice pěkně zdobily i přítomné děti ale s velkým úspěchem se snažily i nejstarší účastnice.
Nálada byla výborná, šikovné hospodyňky upekly něco dobrého na zub, vařila se káva a doufáme, že všichni odcházeli spokojeni.
Hot-fix Hot-fix Hot-fix další foto >>> (9)

Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny Již tradičně proběhlo v naší knihovně pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
Pan starosta děti a rodiče mile přivítal a předal slovo králi Knihomolovi a královně Knihomile. Král malé prvňáčky pasoval opravdovým mečem, a děti slíbily, že se budou ke knížkám chovat se vší úctou a obezřetností. Některé děti přistupovaly ke králi s bázní a strachem. Bály se meče a možná i pana krále. Celá královská rodina včetně písaře Pravčického, který vše poctivě zapisoval, působila velmi opravdově.
Všechny děti včetně rodičů a královské rodiny nezapomněly pozdravit malého skřítka Knihovníčka, který vše bedlivě sledoval. Děti na památku obdržely pamětní list, přihlášku do knihovny, záložku do knížky a protože děti rády mlsají, to královna ví, dostaly i malou dobrůtku.
Doufáme, že malí čtenáři se do knihovny budou rádi vracet a knížky se stanou běžnou součástí jejich života.

Děkujeme za spolupráci vedení naší školy, starostovi naší obce a samozřejmě sponzorům, kteří knihovnu podporují.


Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny další foto >>> (14)

Sportovní dopoledne plné her

Sportovní dopoledne Počasí skvělé, dětí hodně, atmosféra super...!
Tak by se dalo charakterizovat sportovní dopoledne, které jsme pro děti připravily. Protože dětí bylo opravdu hodně, byly rozděleny do dvou družstev společně s maminkami, které některé děti doprovázely.
Soutěží bylo několik. Zajímavé bylo přetahování lanem, dribling okolo překážky, skákání v písku, přenášení míčku na tenisových raketách a další. Disciplína chůze na chůdách byla pro děti dost náročná ale zvládly ji. Děti i maminky se dobře bavily, byla legrace a všichni opravdu soutěžily s plným nasazením.
Děkujeme jim všem, že nebyli líní a přišli si zasportovat. Pitný režim byl zajištěn a děti obdržely malou odměnu.


Sportovní dopoledne Sportovní dopoledne Sportovní dopoledne další foto >>> (22)

Večerní čtení veršů Karla Hynka Máchy

Večerní čtení veršů Karla Hynka Máchy Karel Hynek Mácha – nejen nejvýznamnější představitel českého romantismu, herec, dramatik, cestovatel, malíř, ale také velice záhadný a svým způsobem zajímavý člověk.
Všichni ti, kteří se zúčastnili podvečerního čtení měli možnost se dozvědět o Máchovi zajímavé informace.
Průvodcem setkání byla mimo jiné nově vydaná kniha Cesty s Karlem Hynkem Máchou, kterou jsme obohatili knihovní fond v naší knihovně.
I přes nevelkou účast bylo setkání příznivců Máchy přínosné a obohacující.


Večerní čtení veršů Karla Hynka Máchy Večerní čtení veršů Karla Hynka Máchy Večerní čtení veršů Karla Hynka Máchy

Tradiční kreslení na asfalt

Kreslení na asfalt 2010 Tradiční kreslení na asfalt, které se u nás těší velké oblibě, proběhlo i letos bez problémů.
Kreslit přišlo 25 dětí společně s maminkami, nakreslily krásné obrázky, ale bohužel večer přišel velký déšť, který kresby úplně smazal. Nevadí, protože na všechny se můžeme podívat na našich webových stránkách.
Každé z dětí si zasloužilo malou odměnu, která je jistě bude inspirovat k další výtvarné činnosti.Kreslení na asfalt 2010 Kreslení na asfalt 2010 Kreslení na asfalt 2010 další foto >>> (19)

Knížka pro prvňáčka

Kniha pro prvňáčka 29. července proběhlo slavnostní předávání Knížek pro prvňáčka. Projekt proběhl za podpory ministerstva školství a tělovýchovy ČR.
Prvňáčci všem zúčastněným předvedli, jak se krásně za celý školní rok naučily číst. Dali také všem svým spolužákům dobré rady, které přikládáme.

Rada první: Jak chodit do školy
Do školy chodíme zásadně tak, že máme dolní konce nohou položené na cestě. Nikdy nezvedáme obě nohy najednou, je to velmi nepraktické. A pochopitelně nejdeme dozadu, protože bychom přišli zase zpátky domů. Rada druhá: Jak poslouchat pana učitele
Pana učitele posloucháme pouze umytýma ušima. Kdyby uši byly nemyté, mohlo by se stát, že všechno uslyšíte naopak. To byste také všechno naopak uměli a až do konce života byste si třeba mysleli, že Austrálie je vzácná rostlina a televize je nebezpečná choroba. Rada třetí: Jak nezapomínat věci
Některé věci nikdy nesmíte zapomenout doma. Nejhorší je, když žák zapomene svačinu. To je potom během vyučování podvyživený a nemůže dobře růst, protože mu kručí v břiše. Tím samozřejmě ruší své spolužáky. Některé věci si ale zapomenout můžete. Vůbec nic se nestane, když si s sebou do školy zapomenete vzít například žirafu nebo jedovatého hada. Rada čtvrtá: Jak psát do sešitu
Do sešitu se snažíme psát jen rukou. V zubech pero nedržíme, protože bychom ho mohli spolknout a mohli bychom dostat zánět slepého střeva. Rada pátá: <Jak dostávat samé jedničky
Samé jedničky dostáváme, když nám je paní učitelka napíše na vysvědčení. Je proto dobré najít takovou učitelku, která umí psát pouze jedničky. I kdyby bydlela na konci světa.
Krista Bendová, autorka knihy Jak šlo kotě do školy


Kniha pro prvňáčka Kniha pro prvňáčka Kniha pro prvňáčka další foto >>> (6)

Skvělá kniha, skvělé děti - podruhé!

Skvělá kniha, skvělé děti - podruhé! I naši starší čtenáři teenageři z vyššího ročníku měli po celý rok své oblíbené knihy, a i těm bylo umožněno zúčastnit se exkurze do výrobního závodu v Krnově a.s. Kofola.
Cestování vlakem bylo super, mládež spokojená, dozvěděli se spoustu zajímavostí o výrobě nealko nápojů a navštívili jsme také úvalenskou rozhlednu Herberta Kudlicha.
Přikládáme nejoblíbenější knihy našich štěpánkovických teenagerů:
Andělé a démoni; Šifra mistra Leonarda; Stmívání; Nový měsíc; Zatmění; Rozbřesk; Pavučina lží; Holky na vodítku; pán prstenů; My děti ze stanice ZOO; Dívčí parta.


Skvělá kniha, skvělé děti - podruhé! Skvělá kniha, skvělé děti - podruhé! Skvělá kniha, skvělé děti - podruhé! další foto >>> (21)

Nejoblíbenější písmena abecedy malých prvňáčků

Nejoblíbenější písmena abecedy malých prvňáčků Prvňáčci při závěrečném Klíčkování dostali za úkol nakreslit svá nejoblíbenější písmena abecedy.
A úkol splnili na výbornou.

Skvělá kniha, skvělé děti!

Skvělá kniha, skvělé děti! Celý školní rok žáci naší školy a čtenáři knihovny hledali tu nejskvělejší knihu. Nenašly jen jednu ale bylo jich více…
Děti, kteří se snažily knihy hledat, číst a zapisovat, čekal jednodenní výlet do Krnova na exkurzi do a. s. Kofola. Vybrali jsme 16 dětí z nižšího stupně a 17. června ráno jsme se vydali směr Krnov- Cvilín. Jízda vlakem se dětem hodně líbila a ze samotné exkurze měly děti ale i my dospěláci hezký zážitek. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, viděli jsme, jak se vyrábí oblíbené nápoje. Děti provázejícího zasypávaly svými všetečnými dotazy, na které ale vždy dokázal odpovědět. Děti si i zasoutěžily a vítězové i poražení dostali malou odměnu. Vydali jsme se také na nedalekou rozhlednu Cvilín. Bylo krásné počasí, vyšlapali jsme 220 schodů, z rozhledny jsme viděli Jeseníky, Praděd a pěkné okolí Krnova. Dali jsme si také svačinu, zmrzlinu a pak jsme spěchali na rychlík, který měl samozřejmě zpoždění ale i tak návrat domů byl šťastný, nikomu se nic nestalo, děti byly hodně spokojené a unavené.
A ještě přikládám ty nejoblíbenější knihy dětí nižšího stupně:
Strašidlo sušinka; Lentilka pro dědu Edu; Teta to zase plete; Boříkovy Lapálie; Vandiny tajné zápisky; Velká kniha otázek a odpovědí; Harry Potter; Tatínku, ta se ti povedla.


Skvělá kniha, skvělé děti! Skvělá kniha, skvělé děti! Skvělá kniha, skvělé děti! další foto >>> (13)

Klíčkování prvňáčků 2010

Klíčkování prvňáčků 2010 V pondělí 14. června se v naší knihovně místo paní knihovnic objevili zničehonic dva skřítkové knihovníčci. Přivítali děti a vyprávěli jim, jak se vlastně objevili právě v pondělí v knihovně, místo paní knihovnic.
Děti byly nadšené, ukázaly skřítkům, jak krásně umí číst. Celý školní rok se pracně učily písmenka, slova, věty a skřítkům i paní učitelce převedly to, co se za celý rok naučily. Skřítci je za krásné čtení pochválili a odměnili zlatým klíčem, který má dětem připomínat kouzlo čtení a to, že mohou kdykoliv přijít do knihovny si číst, vyprávět a strávit příjemně volný čas.
Děti si užily v knihovně zábavnou a příjemnou hodinku a pevně věříme, že se těší na další setkávání u nás v knihovně.


Klíčkování prvňáčků 2010 Klíčkování prvňáčků 2010 Klíčkování prvňáčků 2010 další foto >>> (24)

Závěrečné setkání dětí z mateřských škol v rámci projektu celé Česko čte dětem

celé Česko čte dětem Po celý školní rok 2009/2010 naše knihovna spolupracovala s MŠ Štěpánkovice a s MŠ Rohov.
Děti společně s paní učitelkami pravidelně navštěvovaly knihovnu, kde se děti bavily, něčemu novému se naučily a byla samozřejmě i legrace. Většina dětí poctivě plnila zadané úkoly, maminky se snažily připravené pohádky dětem číst.
Při závěrečném setkání, které proběhlo 7. a 8. června, děti za pilnost a snaživost v knihovně přivítaly dva skřítkové knihovníčci, kteří zastoupili paní knihovnice a předali dětem připravené odměny.
Děti měly z pěkných knížek a krásných pamětních listů velkou radost. Těší se už na další setkávání v naší knihovně, které bude opět ale až v příštím školním roce.


celé Česko čte dětem celé Česko čte dětem celé Česko čte dětem další foto >>> (7)

Posezení nad kronikou s Mgr. Janem Katolickým – místním kronikářem

Cestování s krtečkem Cestování s krtečkem V pondělí 26. dubna byla naše knihovna v obležení žáků tříd vyššího stupně štěpánkovické školy. Naše pozvání totiž přijal skvělý člověk, bývalý kantor a starosta pan Jan Katolický, který velice zajímavým způsobem přiblížil práci kronikáře, historii kroniky a vůbec historii celé naší obce žákům vyšších ročníků.


Posezení nad kronikou Posezení nad kronikou Posezení nad kronikou

Cestování s krtečkem - Celé česko čte dětem

Cestování s krtečkem Cestování s krtečkem bylo pro děti velice poutavé a zábavné. Proč musel krteček vůbec cestovat?
Měl totiž hodně dobrou kamarádku myšku, která onemocněla a moudrá sova krtečkovi poradila, že myšku uzdraví pouze zázračná kytička Chamomillum Matricarium. Krteček neznal kytičku takového jména a tak se vydal do světa.
Do světa nešel sám ale se spoustou dětí z mateřské školy. Děti společně s krtečkem navštívily všechny světadíly, poznaly spoustu zvířátek, zajímavých rostlin ale Chamomillu Matricarium nenašly.
Nakonec se unaveni vrátili domů a našli na paloučku u lesa obyčejný heřmánek, který malou myšku uzdravil.
Děti byly rády, nadšené a určitě se jim cestování s krtečkem líbilo.


Cestování s krtečkem Cestování s krtečkem Cestování s krtečkem další foto >>> (15)

Výsledky soutěže o nejlepší BiblioWeb v roce 2010   Biblioweb-2010

Zapojili jsme se do soutěže o nejlepší biblioweb (knihovnický web) v roce 2010.
Hlasování probíhalo od 1. do 23. března 2010. Internetové stránky hodnotili odborníci dle stanovených kritérií a také veřejnost. Stránky byly rozděleny do tří kategorií: 1. obce nad 25 000 obyvatel, 2. obce 5 000 – 25000 obyvatel a 3. obce do 5 000 obyvatel.
Naše prezentace byla zařazena do 3. kategorie, kde jsme dle odborníků obsadili čtvrté místo se 138 body z cekového možného počtu 264 b.
Hlasování veřejnosti nás umístilo na 14. místo z cekového počtu 38 přihlášených knihovnických webů. Podrobné výsledky naleznete zde>>

Návštěva dětí v knihovně

Návštěva dětí v knihovně Zakončení měsíce března bylo v naší knihovně velmi příjemné. Opět nás přijely navštívit děti z mateřské školky v Rohově společně se svými učitelkami. Přijely nám ukázat splněné úkoly, které dostávají každý měsíc. Za úkol mají k přečtení pohádky, o kterých si pak v knihovně povídáme.
Tentokrát jsme dětem zahráli malé představení s Františkem a Fanynkou z Kouzelné školky. Návštěva dětí v knihovně Děti i paní učitelky se dobře bavily, smály se a byly rády, že je František s Fanynkou navštívily. Opět dostaly pohádku i s úkolem a těší se na další návštěvu.
Každý měsíc nás navštěvuje také celá mateřská školka ve Štěpánkovicích, kde děti také dostávají pohádky s úkoly, a jsou rády, že jim rodiče doma pohádky čtou. Celá akce je zaměřena právě na předškolní děti, na to, aby se pro ně čtení stalo běžnou součástí jejich života. Jsme rádi, že ohlasy k této akci jsou převážně pozitivní.

Kouzelná Noc s Andersenem rok 2010

Noc s Andersenem 2010 Noc s Andersenem se u nás konala již popáté. Noc byla jako každoročně úžasná. Zúčastnilo se jí 33 dětí od 5 do 12 let a 4 teenageři ve věku 14 let, kteří pomáhali s organizací a přípravou. S dětmi jsme se v úplném úvodu vzájemně představovali a děti si mohly vybrat jakou přezdívku chtějí. Přezdívky byly originální např. Ondřej – Ondrášovka, Ondřej II. – Býk, Vojtěch – Blázen, Dominik – Domán a další krásné výmysly. Po úvodním slovu jsme se vydaly na místní hřiště, kde nám skřítek Knihovníček připravil ohniště, na kterém jsme opékaly výborné špekáčky a hrály různé hry.
Protože nám až dosud přálo počasí, zdrželi jsme se u ohně déle. Najednou se zvedl silný vítr a to už byl čas k odchodu na stezku odvahy. Děti byly krásně naladěné a za silného větru absolvovaly tajemnou stezku, na jejímž konci se podepsaly červenou“krví“ na pergamenovou listinu. Do knihovny jsme se vrátili okolo 10 hodiny, kde jsme s dětmi četli pohádky Františka Hrubína a hráli jsme hru na jablka. Přišel ná také dopis od Skřítka knihovníčka, ve které nás žádal, abychom jej namalovaly. Výtvory dětí byly originální.
Děti byly pak tak unavené, že se už chystaly ke spánku, ale pořád ještě něco chybělo. Horory a vyvolávání duchů. To jsme si nemohli nechat ujít. Při vyvolávání duchů nás přišel navštívit pan starosta a místostarosta, a to nás opravdu potěšilo. Pak děti konečně usnuly. Paní knihovnice slíbila pár odvážlivcům, že ráno v šest se půjde na rozcvičku. Ti odvážlivci opravdu paní knihovnici vzbudili a chtě, nechtě, ranní rozcvička být musela. Ale krásně jsme se protáhli!!! Ráno děti dostaly pamětní listy, pomohly knihovnu dát do pořádku a pomalu se rozcházely do svých domovů. Po celou dobu byl k dispozici výborný čaj „Nocležníček“ a ovocné limonády.
Děkujeme sponzorům firmě Klemens, Kofola, Pekařství Azpek a večerce S.O.S. – Ladislav Žídek. Děkujeme také za podporu, a to nejen finanční, Obecnímu úřadu ve Štěpánkovicích.


Noc s Andersenem 2010 Noc s Andersenem 2010 Noc s Andersenem 2010 další foto >>> (35)

Biblioweb-2010
Zapojili jsme se do soutěže o nejlepší biblioweb (knihovnický web) v roce 2010.
Hlasování se může zúčastnit i veřejnost, a to na stránkách soutěže o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu - BiblioWeb 2010
Pokud se vám stránky štěpánkovické knihovny líbí, budeme rádi, když věnujete naší knihovně hlas. Hlasování probíhá až do 21. března 2010. Děkujeme.

Dopolední čtení se známou osobností

V měsíci březnu probíhá po celé naší republice nultý ročník akce „Březen měsíc čtenáře“. I naše knihovna připravila akce, které mají přivést jak malé, tak i velké děti zpátky ke knihám a četbě. Proběhlo čtení se známou osobností, kterou byla MISS Europe 1995 Monika Žídková, která dětem četla velice poutavé příběhy, které byly pro děti i ponaučením. Dětem také povyprávěla o samotné MISS, ukázala dětem korunku, vyprávěla, co čte doma svým malým dětem a děti na závěr plnily úkoly navazující na četbu. Podle reakcí kantorů i dětí byla tato akce správná volba.

Monika Žídková 2010 Monika Žídková 2010 Monika Žídková 2010 další foto >>> (9)

Tajemný večer v knihovně

Pro dospělé bylo připraveno čtení kriminálních příběhů ale bohužel vzhledem na pěkné počasí do knihovny nezavítalo tolik čtenářů jak jsme předpokládali. Ale i tak byla atmosféra tajemná, četly se hororové příběhy Edgara Allana Poea a krátké krimi příběhy.

Velikonoční tlachy 2010

Velikonoční tlachy 2010 Již popáté se v naší knihovně sešly šikovné ženy a dívky, dokonce i děti, aby si netradičním způsobem nazdobily velikonoční vajíčka. Způsob zdobením byl tentokrát náročný, vajčka se drátkovaly, což pro mnohé byl nemalý problém, proto jsme zvolily náhradní variantu a to zdobení dekupáží, což bylo celkem jednoduché. Ale i tak si ženy vyzkoušely náročnější metodu drátkování a některá vajíčka byla opravdu pěkná.
Zúčastnění se dozvěděli zajímavosti o tom, jak se slaví velikonoce v zemích Evropy, v Americe a v Asii.
Nálada byla výborná, napečené frgály a káva byly závěrečnou tečkou této vydařené akce. Všichni se už těší na příští setkání.


Velikonoční tlachy 2010 Velikonoční tlachy 2010 Velikonoční tlachy 2010 další foto >>> (10)

Potulná pohádková země

Potulná pohádková země 2010

Od 15. února do 28. února 2010 nás svou návštěvou poctila strašidla, skřítci, elfové a jiné kouzelné bytosti známé malířky, spisovatelky VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ.

A dočkali jsme se! Po skoro roce a půl svého putování, navštívila naši knihovnu Potulná pohádková země. Výstava je plná krásných loutek skřítků, čarodějnic, elfů, rarášků. Loutky byly vytvořeny podle návrhů paní malířky a spisovatelky Vítězslavy Klimtové . Na výstavu se přišlo podívat spoustu dětí, ale i dospěláků. Přišla se podívat mateřská škola a nižší stupeň ZŠ ve Štěpánkovicích, a přijely k nám také děti z mateřské školky v Rohově, což je vesnička nedaleko Štěpánkovic. Všechny děti byly z loutek nadšené, moc se jim líbily i příběhy o těchto ohrožených strašidlech! Mnozí z nich se přihlásily do klubu ohrožených strašidel, vymyslely si, jakým strašidlem touží být, měly mu vymyslet jméno a také, kde bude působit a někdy také strašit. Paní učitelky také s dětmi nakreslí obrázky skřítků, které děti viděli na výstavě. Pevně doufáme, že se jim obrázky povedou.


Potulná pohádková země 2010 Potulná pohádková země 2010 Potulná pohádková země 2010 další foto >>> (11)

Svatý Valentýn v knihovně 2010

Valentýnská dílna 2010

V knihovně jsme uspořádali zajímavý výtvarný workshop ke sv.Valentýnu. Vyráběly se krásné gelové svíčky, které si jistě účastníci dílny společně se svými miláčky v neděli 14. února rozsvítí a zářivě oslaví tento svátek zamilovaných. Šikovných žen ale i dívek se sešlo celkem 25 a při výrobě vonných svíček byla nálada velice příjemná. Dokonce někteří přinesly výborné koláčky, jejichž recept přikládáme. Jsou opravdu super! Všichni se už těší na velikonoční setkání nebo na večerní čtení kriminálních příběhů, které proběhne v březnu v rámci akce Březen – měsíc čtenáře.


Recept: Ořechové placičky
350 g hladké mouky, 200 g másla, 170 g vlašských ořechů, 100 g cukr moučka, 1 žloutek, cca 2dcl mléka
Postup: Ořechy namočíme v mléce na 24 hodin, vypracujeme těsto a pak scedíme. Ořechy zapracujeme do těsta, uděláme válečky, dáme na 2 hod odpočinout, krájíme kolečka a pečeme 10 min při 180 stupních C

(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR