Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Akce 2016

Vánoční tlachy 2016 - Andílci pro ježíška

Vánoční tlachy 2016 - Andílci pro ježíška

„Vánoční tlachy“ a tvořivá dílna opět po roce v naší knihovně zaznamenaly zájem a velmi dobrou atmosféru. Přítomné „tvořilky“ vyrobily nejen krásné andělíčky pro Ježíška, ale vytvořily také dobrou zábavu a atmosféru.
„Tlachaly“ o všem možném, chutnaly perníkové cukroví a vánoční punč, a s dobrou vánoční náladou se pomalu rozcházely domů. Velké díky patří lektorce Janě Čuškové, která s velmi milým a laskavým přístupem předváděla a pomáhala přítomným při samotném tvoření.

 


Vánoční tlachy 2016 - Andílci pro ježíška Vánoční tlachy 2016 - Andílci pro ježíška Vánoční tlachy 2016 - Andílci pro ježíška
další foto >>> (20)

Adolf Dudek opět v knihovně

Adolf Dudek opět v knihovně, podzim 2016

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 do naší knihovny opět po roce zavítal známý dětský ilustrátor a bavič Adolf Dudek. A opět rozdával radost.
Představení „Malování pro děti“ a „Hrajeme si na malíře“ bylo určeno dětem z místní mateřské školy a malým prvňáčkům ze ZŠ Štěpánkovice. Bylo to opravdu úžasné. Smály se nejen děti, ale velmi dobře se bavily i přítomné paní učitelky. Malíř se dětem snažil ukázat velmi zábavnou formou, že kreslit a malovat může umět každý.
Pro teenagery ze základní školy si pan Dudek připravil velmi originální představení s názvem „Nehulíme, kreslíme“, při kterém se vskutku mládež nenudila. Každý měl arch papíru, obyčejnou tužku a v souladu s malířovými pokyny kreslil ze základních geometrických tvarů různé obrázky. Naučil se například, jak zobrazit na papíře dětský a dospělý obličej, jak správně namalovat lidskou dlaň a další malířské vychytávky.
Pan Dudek neuvěřitelným způsobem dokázal bavit celé čtyři hodiny nejmladší školkové děti, předškoláky, prvňáky, osmáky i deváťáky, a i nás dospěláky.


Adolf Dudek opět v knihovně, podzim 2016 Adolf Dudek opět v knihovně, podzim 2016 Adolf Dudek opět v knihovně, podzim 2016

Podzim v pohádce – Mateřská škola v knihovně

Podzim v pohádce – Mateřská škola v knihovně

Berušky, Sluníčka, Kuřátka a Motýlci – oddělení MŠ Štěpánkovice, navštěvovali postupně naši knihovnu, kde knihovnice v převlečení za skřítky Podzimníčky připravily pro děti pohádky o podzimu, hry a soutěže.
Děti skládaly puzzle, sbíraly listí, tvořily z podzimního, krásně zbarveného listí obrázky. Poznávaly a ochutnávaly ovoce a zeleninu sklízející se na podzim, ochutnaly také domácí med, pro který si nečekaně přišel i malý medvídek, kterému med také moc chutnal. Skřítkové dětem přečetli podzimní pohádku Kvak a Žbluňk – říjnové překvapení, která dětem připomněla, jak důležité je mít kamaráda a vzájemně si pomáhat.
Dětem se v knihovně moc líbilo a už se těší na zimní setkání nejen s paní knihovnicemi ale také se skřítky a s novými knížkami pro děti.


Podzim v pohádce – Mateřská škola v knihovně Podzim v pohádce – Mateřská škola v knihovně Podzim v pohádce – Mateřská škola v knihovně
další foto >>> (25)

"Cesta kolem světa"
Příměstský tábor 2016 ve Štěpánkovicích již pošesté

Pro téma k šestému ročníku příměstského tábora, konaného v Obecní knihovně ve Štěpánkovicích jsme se rozhodli celkem snadno. Cesta kolem světa - pro děti i vedoucí velmi zajímavé téma.

Děti byly rozděleny do pěti družstev (Amerika, Austrálie, Afrika, Evropa a Asie) a společně se vydaly na táborovou cestu kolem světa. Pět světadílů, pět dní, pět družstev. Každý den byl věnován jednomu světadílu. Táborníci soutěžili v různých kláních, soutěžích a plnění úkolů. Po vzájemném seznámení a seznámení s pravidly táborových dnů, si všechny děti vytvořily originální trička, která symbolizovala jednotlivé světadíly. Práce to byla náročná, ale trička se povedla.

 

1. den - Poznáváme Evropu

Pondělí patřilo Evropě. Byly připraveny soutěže typické pro různé státy Evropy. Býčí zápasy ze Španělska, unikátní rybolov z Finska a slalomové lyžování ze Švédska. U soutěží se děti i vedoucí moc dobře bavili, byla velká legrace. Během těchto náročných aktivit se nezapomnělo na hladová bříška malých cestovatelů a svačiny, obědy a pitný režim byly samozřejmostí. Po odpolední svačině měly děti prostor pro výrobu cestovatelského deníku a v závěru každého táborového dne byla připravena „sázková kancelář“. Velmi zajímavá a zábavná hra, která byla vyhodnocena až na konci tábora.

 

2. den - Poznáváme Afriku

Úterý patřilo Africe. Úterní ráno slibovalo krásné počasí a to byl důvod k výpravě na koupaliště do Bolatic. Byl to dobrý nápad. Dopoledne bylo opravdu slunečno a teplo. Děti si to náramně užily. Nejenže se krásně vykoupaly, ale také stihly několik soutěží z loveckého safari. Sluníčko svítilo téměř celou zpáteční cestu do Štěpánkovic, ale jen co jsme usedli za stoly v restauraci Na statku, spustil se prudký déšť. Voda se valila po ulicích, ale my jsme byli v bezpečí. Po výborném obědě jsme se vydali přes velkou vodu zpátky do knihovny. Děti si dokončovaly cestovatelský deník a opět přišla na řadu oblíbená sázková kancelář.

 

3. den - Poznáváme Asii

Středa patřila Asii. Ve středu počasí moc nepřálo, celý den byl deštivý a chladný. Ale cestovatelům to nevadilo. Celé asijské soutěžení jsme prožívali v tělocvičně a v knihovně. Sumó – bojové umění, které nadchlo nejen kluky ale i holky se stalo oblíbenou disciplínou na táboře. Malí cestovatelé si vyzkoušeli, jak náročné je jíst jídelními hůlkami a psát japonským písmem. Děti měly za úkol nacvičit japonské pantomimické divadlo. Všechna družstva nacvičila pohádku O Červené Karkulce a se svým vystoupením se pochlubily na podiu našeho kinosálu. Malí herci zvládli úkol na výbornou. Bylo to opravdové divadlo. Snaha a nadšení vládly u každého vystoupení družstev. Sázková kancelář byla opět připravena a děti si to opět užily.

 

4. den - Poznáváme Austrálii

Čtvrtek patřil Austrálii. Čtvrteční den začal soutěžemi a úkoly z loveckého safari, které se nestihlo dokončit v úterý. Děti přenášely náklady na zádech, skákaly s míčem mezi koleny, ručkovaly na průlezkách, stavěly věže ze sirek a vše postupně zaznamenávaly do hracích průkazů. Lovecké safari se nám podařilo ukončit během dopoledne a po výborném obědě jsme se vydali do nedalekého Aquaparku, kde se děti opět krásně vyřádily a těšily se na blížící se australský večer. Unavení a hladoví jsme dorazili do knihovny, vyrobili jsme barevné sukýnky z krepového papíru a děti si vzájemně malovaly na tváře znaky a symboly podle vzoru domorodých Australanů. Zanedlouho přijela již očekávaná pizza, na které si všichni pochutnali. A protože se již venku hodně setmělo, vyrazili jsme na školní hřiště. Rozdělaný oheň, bubeník s opravdickým bubnem „Djembe“ byly překvapením pro malé táborníky. Bubeník pan Bedřich Wihoda do svého bubnování zapojil i přihlížející malé táborníky, kteří ho jednoduchými hudebními nástroji doprovázeli. Ostatní tančili ve vyrobených kostýmech kolem plápolajícího ohně a poslouchali krásné zvuky bubnů. A protože už byl čas na spaní, děti si připravily své pelíšky na spaní a zanedlouho se knihovna ponořila do nočního ticha. Jen někteří nespavci tiše štěbetali ještě dlouho do noci.

 

5. den - Poznáváme Ameriku

Do pátečního rána jsme se probudili vcelku odpočatí, nabití energií a mohli jsme cestovat dál na poslední světadíl. Pátek patřil Americe. Po výborné snídani, kterou nám zajistily maminky malých táborníků, jsme částečně společnými silami uklidili knihovnu a vydali se indiánským pochodem do nedaleké osady Svoboda. Během cesty děti vyhledávaly indiánské znaky potřebné k vyluštění tajné zprávy a plnily různé úkoly. Na Svobodě byl již připraven výborný guláš od pana Zdenka Pavlíka. Po výtečném obědě jsme se vydali zpět do knihovny, kde na všechny čekalo celkové vyhodnocení tábora. To byly nervy! Vyhrálo družstvo malých Afričanů. Nechyběla ani tradiční táborová svatba, odehrávající se poprvé pod širým nebem. Na závěr si všichni táborníci pochutnali na tradičním táborovém dortu a s pamětními listy v ruce spokojeně odcházeli domů.

Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny 2016

Ve čtvrtek 30. června 2016 proběhlo v naší knihovně slavnostní Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny.
Malí začínající čtenáři slavnostně potvrdili čtenářský slib a postupně přistupovali ke králi, který je pasoval opravdovým mečem. Děti byly odměněny knihou s velmi netradičním názvem „Knihožrouti“, která byla vydána v rámci projektu „Poprvé do školy, poprvé do knihovny“ – Knížka pro prvňáčka.
Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny 2016 Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny 2016 Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny 2016 Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny 2016
další foto >>> (6)

Klíčkování prvňáčků

Klíčkování prvňáčků 2016

V rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, který vznikl na podporu čtení u nejmenších školáků, naše knihovna připravila celoroční pásmo čtení, povídání, pohádek a výtvarných dílen.“Čtení pro kočku a taky pro psa“ je dílem spisovatelky Lenky Rožnovské, která tento projekt nabídla knihovnám k využití. Každý měsíc se děti účastnily aktivit, které je vedly k rozvíjení jejich čtenářských dovedností a vedly je k pochopení textu. Tato pravidelná setkávání se staly oblíbenou součástí výuky čtení. Prvňáčci vždy obdržely dopis od pejska Chlupáčka, na který se děti náramně těšily, což usuzujeme z reakce dětí na příchod paní knihovnice s dopisem-„Hurá, jdeme do knihovny!“
Naposledy se děti s pejskem Chlupáčkem setkaly v měsíci červnu a čekalo je překvapení. Čekalo je „Klíčkování“. Knihovnu navštívil král Knihomil, který každý rok přichází do knihovny a vybírá si nové členy do své královské čtenářské družiny. Král si dětí řádně vyzkoušel, zda se již naučily číst, vše si řádně zapsal a připravil děti na blížící se pasování. Děti navíc odměnil symbolickým zlatým klíčem, kterým se odemyká záhadná komnata čtení.
Slavnostní pasování dětí na rytíře knížek a čtenáře knihovny proběhne 30. června 2016


Klíčkování prvňáčků 2016 Klíčkování prvňáčků 2016 Klíčkování prvňáčků 2016

„Para–Olympiáda“

Para–Olympiáda

V rámci konání Dne obce 2016 knihovna ve Štěpánkovicích připravila soutěže pro děti a mládež na téma „Para-Olympiáda“.
V netradičních disciplínách si děti vyzkoušely, jak musí zvládnout jednoduché úkony lidé s určitým zdravotním postižením. Úkoly byly různé. Například: Poslepu postavit věž z dřevěných kostek, se zavázanýma očima kopnout míč do branky, uvázat si šátek na nohu ve stoji na jedné noze, sebrat lžičku bosou nohou, projít na jedné noze pomocí berlí překážkovou dráhu a ještě spousta dalších náročných úkolů.
Děti zvládaly úkoly velmi dobře. Bonbóny, ovocný Jupík a poukázka na zmrzlinu jim byly odměnou.


Para–Olympiáda Para–Olympiáda Para–Olympiáda

Vypravěč Martin Hak ve Štěpánkovicích - 700 let od narození Karla IV.

Vypravěč Martin Hak ve Štěpánkovicích - 700 let od narození Karla IV.

U příležitosti výročí 700 let od narození českého krále Karla IV. naši knihovnu navštívil vypravěč Martin Hak. Svým velmi poutavým vyprávěním příběhů o Karlu IV. zaujal žáky celého vyššího stupně základní školy, a ti naslouchali se zatajeným dechem.
Tři příběhy z různých etap Karlova života byly prokládány příběhy ze života samotného vypravěče.
Vypravěč Martin Hak ve Štěpánkovicích - 700 let od narození Karla IV. Vypravěč Martin Hak ve Štěpánkovicích - 700 let od narození Karla IV. Vypravěč Martin Hak ve Štěpánkovicích - 700 let od narození Karla IV.

Ivana Chřibková ve Štěpánkovicích

Ivana Chřibková ve Štěpánkovicích 2016

Velmi milé bylo setkání se štěpánkovickou rodačkou, autorkou knihy “Suchý hadr na dně mořském“ Ivanou Chřibkovou.
Ivana se setkala v naší knihovně se svými čtenáři, známými a příbuznými. Při poslechu autorčina čtení z výše jmenované knihy byl slyšet smích, potlesk, některým i slza ukápla. Vyprávěla také něco málo ze svého života a o svých budoucích plánech. Milým překvapením pro Ivanu byla přítomnost autorčiny bývalé kantorky paní Magdy Stříbné, které dle jejích slov vděčí za to, že se stala spisovatelkou. Vřelé objetí darovala i další kantorce paní Stáni Václavíkové. Bylo to opravdu velmi dojemné.
Nádherná kytice byla paní Ivaně odměnou za její milou návštěvu. Knihu si ještě zájemci mohou v knihovně zakoupit i s podepsanými knižními záložkami. O zahájení prodeje budeme čtenáře informovat.


Ivana Chřibková ve Štěpánkovicích 2016 Ivana Chřibková ve Štěpánkovicích 2016 Ivana Chřibková ve Štěpánkovicích 2016
další foto >>> (16)

Noc s Andersenem a Malou mořskou vílou – 2016

Noc s Andersenem 2016

Ve štěpánkovické knihovně se již pojedenácté sešli malí čtenáři, aby prožili kouzelnou noc, Noc s Andersenem. Seznamovací hra a přidělení přezdívek dětem byla velmi rychlá a děti už se neuměly dočkat na zazvonění kouzelného zvonečku, který ohlašoval příchod pozvaného hosta. Tím hostem nebyl nikdo jiný, než sám pan Andersen. Pan Andersen opravdu do knihovny přišel a nebyl sám. Do knihovny vkráčel s Malou mořskou vílou. Děti byly zvídavé, kladly panu Andersenovi různé otázky a z jeho odpovědí se malí spáči dozvěděli spoustu tajemství o jeho životě. Malá mořská víla dětem mlčky a s úsměvem předvedla svůj ladný mořský tanec. Zanedlouho už pan Andersen musel opustit příjemné prostředí knihovny a vydat se na další cestu. Jeho odchod byl doprovázen velkým potleskem. Děti se však chtěly dozvědět ještě více o víle, která přišla s panem Andersenem, a žadonily o přečtení pár stránek pohádky Malá mořská víla. Líbila se. Ale to už byla připravena další soutěž. Luštění velké křížovky. Malí soutěžící hledali knihy podle připravených indicií a z názvů nalezených titulů poskládali tajenku. Povedlo se!
A že už všem kručelo v bříškách, byl čas na večeři. Oblíbená pizza šunková a sýrová byla milým překvapením pro všechny malé spáče. A že chutnala! Po večeři jsme se vydali do místního kina, kde děti zhlédli animovanou pohádku Malá mořská víla. Bylo to dobrodružství. Sami, v noci, ve velkém kinosále. A protože se blížila půlnoc, byl čas na oblíbenou stezku odvahy. Nebál se nikdo. Všech 27 dětí se vydalo na stezku parkem kolem místního hřbitova.
Po návratu do knihovny si už každý hledal svůj pelíšek na spaní a při poslechu pohádky pomalu usínal. Sice se neví kdo, a kdy usnul, ale ráno jsme se probudili všichni. Buchty, které upekly maminky spáčů náramně všem chutnaly. Děti pomohly knihovnicím a dobrovolníkům uklidit knihovnu a na památku jim byla předána andersenovská pohlednice, kterou mohou děti poslat komukoliv.


Noc s Andersenem 2016 Noc s Andersenem 2016 Noc s Andersenem 2016
další foto >>> (134)

Velikonoční „tlachy“

Velikonoční „tlachy“

S blížícím se jarem se naše knihovna opět po roce stala místem velikonočního tvoření. Pod vedením paní Jany Čuškové si přítomní vyrobili velikonoční zápichy z drátků a perliček.
V příjemné atmosféře, u dobré kávy, čaje a výborných frgálů si popovídali, potlachali a zasmáli. S přáním krásných velikonočních svátků jim patří dík.Velikonoční „tlachy“ Velikonoční „tlachy“ Velikonoční „tlachy“ Velikonoční „tlachy“ Velikonoční „tlachy“

Tvořivá dílna k svátku zamilovaných

Tvořivá dílna k svátku zamilovaných

Valentýnská dílna 2016 se opět po roce velmi vydařila. Všichni zúčastnění, a byly mezi nimi i děti, si vyrobili krásné srdce pro své blízké.
Velmi jednoduchou technikou pomocí látky, dřevěné šablony a razítek vznikaly moc pěkné dekorace, které jistě udělají radost všem obdarovaným.
Jsme rádi, že o tvořivé dílny organizované v knihovně je zájem.Tvořivá dílna k svátku zamilovaných Tvořivá dílna k svátku zamilovaných Tvořivá dílna k svátku zamilovaných další foto>>> (5)

Malování mandal

Malování mandal

Do magického světa vytváření mandal vstoupilo ve čtvrtek 14. ledna 2016 několik šikovných mladých žen a dívek. Pod vedením zkušené lektorky se každá snažila vytvořit si svou vlastní mandalu.
Ve velmi příjemném prostředí s tichou meditační hudbou, provoněném vůní aromalampy a vonných svíček bylo tvoření velmi příjemné. Samotné tvoření mandal je velmi časově náročné a tak k dokončení těchto krásných symbolů bude třeba ještě jedno setkání.


Malování mandal Malování mandal Malování mandal další foto>>> (10)

Eva Tvrdá – Pandořina skříňka

Eva Tvrdá – Pandořina skříňka

Uběhl přesně rok a v naší knihovně jsme opět přivítali autorku knih s regionální tématikou paní Evu Tvrdou. Eva Tvrdá vydala 1 prosince 2015 čtenáři dlouho očekávané pokračování knihy Dědictví. Kniha nese název „Pandořina skříňka“.
Přítomní posluchači měli možnost zaposlouchat se do citací krátkých úryvků z této knihy. Autorka svým vyprávěním a předčítáním své čtenáře velmi zaujala a potlesk jí byl odměnou. Závěrečná diskuze se nesla v duchu vzpomínání na časy minulé, nechyběly otázky, nechybělo uznání a nechyběla chvála.

Eva Tvrdá – Pandořina skříňka Eva Tvrdá – Pandořina skříňka Eva Tvrdá – Pandořina skříňka další foto>>> (10)
(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR