Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Akce 2007

Plavba na plachetnici kolem světa za krásou Tichomoří

6. února 2007 navštívila naši knihovnu lékařka,cestovatelka MUDr. Karin Pavlosková, která ve společnosti bezdomovce, milionářského synka, a malého psíka vydala napříč Atlantským oceánem. Plavba se odehrávala na devítimetrové plachetnici, která byla poháněna pouze větrem. Zažila spoustu dobrodružství, mořských bouří, při kterých šlo někdy i o život. Karin Pavlosková vydala o své dobrodružné cestě také knihu „Mořeplavecká odyssea“, kterou si mohou čtenáři půjčit v naší knihovně. Vyprávění bylo velice poutavé a zajímavé.

Odpady a nakládání s nimi

Napomozte svým přístupem k lepšímu životu v naší obci a v jejím okolí.Třiďte komunální odpad a veďte k tomu své děti.Knihovna ve Štěpánkovicích ve spolupráci s Obecním úřadem a Vědeckou knihovnou v Ostravě připravila osvětové přednášky pro vyšší stupeň ZŠ na téma „Odpady a nakládání s nimi“. Děti byly informovány o tom, jak a proč třídit odpad, co vlastně odpad je, jaký je význam třídění odpadu. K velkému potěšení se děti aktivně zapojovaly do diskuze, věděly, kdo třídí a kdo netřídí odpad.

Mám básničku na jazýčku

5.března 2007 ve 14.00 hodin proběhlo v prostorách místní knihovny školní kolo recitační soutěže. Příjemné prostředí určitě pozitivně působilo na malé ale i velké recitátory, kteří podávaly pěkné výkony. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií. Výkony všech účinkujících hodnotila několikatičlenná porota.,která objektivně posuzovala jednotlivé výkony.
I. kategorie: 1. místo Hana Bolatzká II tř., 2. místo Kristýna Stromská III.tř., dvě 3. místa Ondřej bělák II. tř. a Petra Harasimová III. tř.
II. kategorie: 1. místo Marie Kurková V. B, 2. místo Veronika Baránková IV. tř., 3. místo Michaela Bollková V. A
III. kategorie: 1. místo Jiří Vašák VI. tř., 2. místo Lenka Minksová VI. tř., 3. místo Lukáš Muhr VI. tř. IV. kategorie: 1. místo Markéta Bortlíková VII. tř., 2. místo Markéta Vašáková VIII. B, a dvě 3. místa Štěpánka Zvěřinová VIII. B a Nikol Budová VIII. A

Velikonoční tlachání

Uběhl rok a opět se v naší knihovně sešli ženy, dívky a babičky se svými vnoučky na velikonočním tlachání.Tentokrát se konala soutěž o nejkrásnější kraslici. Každá ze zúčastněných se snažila nazdobit to nejkrásnější vajíčko. Snažili se nejen dospělí ale také přítomné děti. Paní Ludvigová, která předváděla jak se takové vajíčka zdobí, pak vyhodnotila ta nejkrásnější. Autorky těchto kraslic pak obdržely jako odměny, nádherné ceny z perníku, které vyrobila právě paní Pavlína Ludvigová. Přítomní se také dozvěděli něco malého o tom, jak se slaví velikonoce v zemích našich zahraničních sousedů a v celé Evropě. Občerstvením jako vždycky byly výborní beránci z cukrárny Donato a dobrá kávička, pro děti byla připravena limonáda.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem 2007 Z tohoto nočního dovádění v knihovně se během let stala celonárodní událost. V letošním roce se do akce zapojilo přes 500 spacích míst. Spalo se v Čechách, na Moravě, v Německu, v Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Ti všichni měli možnost zjistit , (a určitě už to ví), co dělají knížky v noci. I letos byl připojen mezinárodní chat.
V pátek 30. března 2007 jsme se my, zájemci o prožití dobrodružné noci,sešli v naší knihovně ve Štěpánkovicích. Začali jsme se scházet okolo 18 hodiny a než se děti rozkoukaly a vybraly místa, kde budou spát, začali jsme se vzájemným seznamováním. Děti se postupně jeden druhému představily, vyprávěli jsme si o tom , proč vůbec Andesenovská noc vznikla, proč se slaví a prožívá. Děti pak dostaly velký hlad a tak jsme se pustili do připravené šunkové pizzy. Byl dodržen také pitný režim.
Noc s Andersenem 2007 Po večeři jsme se pustili do výroby tzv.“Lapače snů“ který si děti s pomocí dospělých vyrobily. Lapač snů má podle indiánské legendy, zachycovat špatné sny a dobré pouštět. Děti si je pak zavěsily nad své postýlky. V průběhu večera jsme předčítali pohádky Josefa Lady a vyprávěli jsme si, kdo to vůbec Josef Lada byl.Když už nastala pořádná tma, byli jsme připraveni vyrazit na stezku odvahy. Děti musely projí cestu označenou hořícími svíčkami a na konci se podepsat na připravenou listinu. Děti se bály ale nakonec všichni stezku odvahy splnily.Po návratu ze stezky odvahy jsme před půlnocí vyvolávali ducha zemřelého Josefa Lady.Děti se bály ale přece duch přišel. Byl to náš pan místostarosta, který se na nás přišel podívat. Byla to dost dobrá legrace. Když jsme se konečně všichni pořádně unavili, předčítali jsme ještě pár pohádek a pak jsme všichni pěkně usnuli. Ráno pak děti posnídali dobré linecké pečivo a skořicové šneky, sbalily své lapače snů a vydali se domů. Pro ty nejmenší si přišli rodiče. Dětem se Andesenovská noc moc líbila a už se těší na další.
Děkuji za podporu Obecnímu úřadu, cukrárně Donato, a krnovské firmě Kofola, kteří svým sponzorstvím přispěli ke zdárnému uskutečnění této akce.
V knihovně spalo 48 dětí a 3 dospělí.

Pasování prvňáčků v naší knihovně

Slova se zatajeným dechem vyslechli prvňáčci ze štepánkovické základní školy v místní knihovně z úst zdejší knihovnice. Jeden za druhým poklekli a slíbili, že budou o knížky vždy dobře pečovat. Na čtenáře knihovny a rytíře knížek byli pasováni velkým mečem. Knihovnice a její dva pomocníci byli oblečeni do krásných dobových kostýmů a každé dítě obdrželo sladkou odměnu a čtenářský průkaz s ročním vstupem do knihovny zdarma. Pasování proběhlo za účasti starosty obce a ředitelky základní školy.
Pasování těch nejmenších mezi čtenáře uspořádali v místní knihovně už podruhé a chtějí z této akce učinit tradici. Tato akce je potřebná na podporu čtenářství, na získávání nových čtenářů. Knihovnice chtějí, aby děti věděly, co jim knihovna může nabídnout, a aby si cestu do knihovny našly.

Čtení v knihovně pro děti

V týdnu od 1. října do 7.října 2007 proběhl v celé České republice projekt tzv. Týden knihoven. I naše, štěpánkovická knihovna se zapojila do tohoto projektu. V pondělí 1. října proběhlo v naší knihovně Velké říjnové společné čtení. Celé dopoledne manželé Katoličtí předčítali školákům a předškolákům z naší základní školy a mateřské školky ze dvou knih pro děti. Pro ty nejmenší byla vybrána knížka od amerického spisovatele Arnolda Lobela „ Kvak a Žbluňk jsou kamarádi“. No a pro ty větší děti byla vybrána kniha od české spisovatelky Ivony Březinové „Lentilka pro dědu Edu“. Manželé Katoličtí pojali toto čtení opravdu krásně, nezapřeli, že kdysi hrávali divadlo a že si s dětmi umí hrát a povídat, děti nadšeně poslouchali a spolupracovali. Ve čtvrtek pak proběhlo čtení pro úplně ty nejmenší děti , které přišly do knihovny společně se svými maminkami. Četlo se z dětských knížek pro nejmenší a vyprávěla se jim také pohádka o perníkové chaloupce, kterou děti doplňovaly.
Nezůstalo ale jenom u čtení. Každý čtenář , který navštívil knihovnu ve středu, mohl ochutnat knihovnickou baštu. Co vlastně, Malý, sladký , kakaový rohlíček.
V pátek si děti mohly vyrobit pěkné záložky do knížek tzv. savovou technikou na výtvarné dílně, které se zúčastnily děti ze školní družiny společně s paní učitelkou Moravcovou. Moc se jim to líbilo a tak jsme naplánovali další výtvarné dílny, které budou probíhat každý měsíc v naší knihovně.

Izrael – očima novináře

Izrael očima novináře 2007 Místní knihovna ve Štěpánkovicích přivítala 21. Listopadu milého hosta, spisovatele, cestovatele a novináře pana Břetislava Olšera. Tento člověk celý život zasvětil poznávání kultur jiných národů, mentality lidí, jejich životního stylu a to v zemích celého světa. V loňském roce jej postihly velice vážné zdravotní problémy, což způsobilo jakýsi útlum v jeho činnosti. A právě naše štěpánkovická beseda byla jakousi obnovenou premiérou jeho povídání, které uskutečňoval v jiných knihovnách v naší zemi. Břetislav Olšer nás seznámil se zvyky, obyčeji lidí žijících v Izraeli. Nastínil nám původ a život Židů v tomto státě.

Izrael očima novináře 2007 I přes zdravotní problémy, které jej postihly, byla beseda zajímavá a poučná. Besedu navštívilo na 30 lidí, kterým jménem svým a jménem pana Olšera děkuji. Myslím si, že jsme pomohli opět rozjet vlak pana Břetislava Olšera.

Zdobení adventních věnců v knihovně

Zdobení adventních věnců v knihovně 2007 A už se blíží Vánoce a s nimi různá setkání dětí, dospělých, prostě všech, kteří si v předvánoční čas udělají chvilku na to , aby se sešli, popovídali si, společně si zazpívali, něco malého si vyrobili a oprostili se od předvánočního shonu.
Naše knihovna uspořádala ještě v předvánočním čase zdobení adventních věnců, které neodmyslitelně k vánocům patří. Mladé ženy, starší ženy ale i děti se sešly 26. prosince v Místní knihovně, kde pod vedením paní Marcely Smolkové si nazdobily na svůj vánoční stůl adventní věnec. Věnce se vyráběly z tújových větviček a z tisových větví, zdobilo se různými ozdobami, které byly různě krásné a zajímavé. Vyrobené věnce byly opravdu moc pěkné a nápadité. Lidem fantazie nechyběla.
Fotografie nazdobených věnců si můžete prohlédnout na nástěnkách v naší knihovně.

Zdobení adventních věnců v knihovně 2007 Zdobení adventních věnců v knihovně 2007 Zdobení adventních věnců v knihovně 2007(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR