Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Akce 2012

Autorské čtení - Jana Opatřila

Autorské čtení Jana Opatřila – Kapřík Metlík

Rok uběhl jako voda a do knihovny opět zavítal spisovatel Jan Opatřil. Na letošním setkání dětem představil další pokračování knihy „Dobrodružství kapříka Metlíka“.
Vyprávění bylo zábavné i poučné a všichni, komu se čtené ukázky líbily, měli možnost si knihu zakoupit. To, že autorské čtení bylo opravdu zdařilé, svědčila zpětná reakce všech zúčastněných. Pár dětí si dokonce vymyslelo na autora pár záludných otázek, na které Jan Opatřil s radostí odpovídal.
Dozvěděly se dokonce, že Kapřík Metlík bude mít další pokračování, za což autor sklidil velký potlesk. Všichni byli zvědaví, kam až se Metlík ve svém putování dostane, ale to se možná dětí dozví příště. Všichni se už moc těší.


Autorské čtení Jana Opatřila – Kapřík Metlík Autorské čtení Jana Opatřila – Kapřík Metlík Autorské čtení Jana Opatřila – Kapřík Metlík další foto >>> (28)

Tvořivá dílna - Hvězdičky

Tvořivá dílna - Hvězdičky

Ve čtvrtek odpoledne se knihovna proměnila ve tvořivé centrum.
Nejenže se příchozí mohli pokochat zářícími šperky „Swarovski“, které zde byly k vidění i koupi ale především si všichni zúčastnění mohli vyzkoušet zdánlivě jednoduchou výrobu hvězdiček z papíru. Ke zhlédnutí byly také ručně vyráběné svíčky ze včelího vosku,jež měly různé tvary s vánočními motivy.
Tvořivá dílna - Hvězdičky Tvořivá dílna - Hvězdičky Tvořivá dílna - Hvězdičky další foto >>> (13)

Zvířátka na podzim

Zvířátka na podzim

V týdnu od 12. 11. do 16. 11. 2012 probíhaly v naší knihovně besedy pro děti ze štěpánkovické MŠ.
Tentokrát dětem o životě lesních zvířátek vyprávěl samotný myslivec. Naše pozvání přijal pan Jan Rycka, zdejší myslivec, který dětem představil pár druhů lesních zvířat, žijících v našem okolí. Dokonce přinesl některá ukázat.
Děti poznávaly Kunu lesní, Lišku obecnou, Lasičku, Jezevce, Veverku a pár dalších. Některé děti si mohly vyzkoušet opravdový myslivecký klobouk a flintu.
Děti si zahrály soutěž ve sbírání šišek a oříšků pro veverku Čiperku, vyrobily krásné sovy z papíru, a v závěru si poslechly pohádku O pavoučkovi Provazníčkovi.


Zvířátka na podzim Zvířátka na podzim Zvířátka na podzim další foto >>> (21)

Autorské čtení a beseda Anny Malchárkové

Autorské čtení Malcharková

Anna Malchárková – spisovatelka, která se ve své tvorbě zabývá vesnickou tématikou hlučínského Slezska, přijala pozvání do naší knihovny a svým příznivcům poutavým vyprávěním přiblížila svou tvorbu. Velmi zajímavé a záhadné bylo povídání o vzniku knihy Kamenný svědek, kdy autorka zavzpomínala na nevšední okolnosti, které vznik knihy provázely.
Při vyprávění o knize „Grunt“ si všichni zúčastnění smutně zavzpomínali na těžká 50.léta,která tento román svým čtenářům přibližuje.
Svou poslední, humorně laděnou knihou „ Album“, autorka připomněla dobu nedávno minulou a určitě potěšila všechny, kteří mají smysl pro humor.
Jsme rádi, že si dvě desítky příznivců našly čas a na besedu s paní Malchárkovou do knihovny přišly.
Knihy „Grunt“ a „Album“ si můžete v naší knihovně zakoupit nejen jako vánoční dárek ale také do své sbírky.


Autorské čtení Malcharková Autorské čtení Malcharková Autorské čtení Malcharková další foto >>> (6)

Skřítkové v knihovně

Skřítkové v knihovně

Děti ze školní družiny vyrobily v knihovně z přírodních materiálů skřítky a strašidla. Některé děti vytvořily skřítky Zášupšáka, Postelníčka, nebo také Babu Jagu Perníkovou, o kterých jim paní knihovnice vyprávěla. Inspirací jim byla kniha Vítězslavy Klimtové „Lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích“.
Skřítkové se dětem moc povedli.

Skřítkové v knihovně Skřítkové v knihovně Skřítkové v knihovně další foto >>> (19)

Autorské čtení knihy „Želvýprava“ Lukáše Jarkuliše

Želvýprava

V pátek 19. října 2012 jsme v knihovně společně s žáky 1.stupně ZŠ Štěpánkovice přivítali milého hosta z nedalekých Kravař ve Slezsku. Byl jím pan Lukáš Jarkuliš – autor knihy „Želvýprava“.
Tato kniha je zajímavá tím, že čtenáři si mohou sami určovat pokračování příběhu, což bylo velkou výzvou pro ty, kteří náruživými čtenáři nejsou. Pan Jarkuliš svým poutavým vyprávěním poodhalil vznik knížky, seznámil děti s jejími hlavními hrdiny a v závěru také z knihy předčítal, přičemž děti mohly po každé přečtené kapitole určit následný děj.
Dětem se vyprávění mladého autora velmi líbilo a těší se na další díl Želvýpravy, který se už pomalu připravuje.

Knihu „Želvýprava“ si máte možnost v knihovně zakoupit za zvýhodněnou cenu 160,-Kč.


Želvýprava Želvýprava Želvýprava další foto >>> (12)

Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků 2012

V pondělí 3.září 2012 proběhlo tradiční královské pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny.
Celkem se pasování společně s rodiči zúčastnilo 40 dětí, přítomen byl starosta obce a třídní učitelky. Celý slavnostní akt uvedl král Knihomol společně s královnou Knihomilou a písař Pravčický vše bedlivě pozoroval a zapisoval.
Opravdového meče se některé děti bály ale s odvahou ke Králi přistoupily a s důvěrou nechaly na svá ramena spočinout pasující meč. Za odvahu obdržely pamětní list, záložku a přihlášku malého čtenáře.
Těšíme se, až děti ovládnou čtecí umění a knížky se pro ně stanou další motivací k jeho rozvíjení.


Pasování prvňáčků 2012 Pasování prvňáčků 2012 Pasování prvňáčků 2012 další foto >>> (43)

Ztracené pohádky – příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012


1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 1. den - "Zachraňujeme pohádku O Perníkové chaloupce"
Malí táborníci společně se svými vedoucími se společně uvítali a seznámili a hned v úvodu měli všichni nečekanou návštěvu. Do knihovny zavítala Královna Fantazie, která dětem pověděla o pohádkách, které se neustále ztrácejí v její říši. Pohádky totiž pohlcuje Temnota a pouze mláďata z lidského rodu mohou pomoci skřítkům z rodu Bambuli pohádky zachránit. Všichni táborníci souhlasili s možností, že skřítkům pomohou. Královna Fantazie mocným kouzlem proměnila děti ve skřítky a kouzelné bambule jim mají býti nápomocny v náročných úkolech, ale nebude to lehké, protože Temnota bude skřítkům neustále v patách. A stalo se. Strašný hluk doprovázel příchod zlé Temnoty, která ničí pohádky a dětem se dokonce snažila vyhrožovat, že všichni ztratí paměť v jejím temném království a že se pohádky navždy ztratí. Děti se ale Temnoty nebály a vyhnaly ji pryč, ale ne napořád.
Když Temnota zmizela, děti začaly vyrábět táborová trička se znakem svého rodu. Rodů bylo celkem pět: Borůvky, Brusinky, Jahůdky, Hříbci a Lískové oříšky. Když bylo vše hotovo, posilnili jsme se zdravou svačinkou a následovalo plnění úkolů. Sběr perníčků byl velice náročný úkol, jelikož se opět objevila Temnota a skřítkům prováděla různé neplechy. Skřítkové se ovšem nezalekli, protože vždy měli nablízku svou bambuli, která jim po celou dobu dobíjela sílu. Nakonec se skřítkům podařilo všechny perníčky posbírat a nad Temnotou prozatím vyhráli.
Vyzkoušeli si také šplhání po laně, za což byli odměněni bobříkem mrštnosti. Dokonce i vedoucí družstev se nenechali zahanbit a šplh si vyzkoušeli také. Čas rychle ubíhal, že jsme ani nepostřehli blížící se čas oběda. Ale naše bříška nás upozornily. Vrátili jsme se do knihovny, kde Školní jídelna pro nás připravila výborný oběd a dle prázdných talířů všem náramně chutnalo.
Po poledním odpočinku jsme se přesunuli zpět do parku k plnění dalších úkolů.
Stavba perníkové chaloupky s následnou divadelní scénkou se všem náramně líbila. Každý rod si vyzkoušel stavbu chaloupky z přírodních materiálů a z dětí se vyklubali výborní herci.
Silné bouřka nás však z parku předčasně vyhnala, a tak jsme měli dostatek času k vyhodnocení všech úkolů, na pochutnání si Babiččina perníku a na první zápisy do skřítkovských deníčků. Královna Fantazie pochválila děti (skřítky) za splnění všech připravených úkolů a to znamená, že děti zachránili první pohádku ze spárů Temnoty.


1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 další foto >>> (96)


2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 2. den - "Zachraňujeme pohádku O Vodníkovi"
Nikdo ze skřítků z rodu Bambuli netušil, že další pohádku půjdeme zachraňovat k opravdovému rybníku, do opravdového lesa a za opravdového deště.
Se ztracenou pohádkou děti seznámila opět královna Fantazie, a pak jsme se už všichni vydali na vlakové nádraží ve Štěpánkovicích. Celou cestou měli děti za úkol pozorně pozorovat okolí, zda se někde neukáže malý puzzlík, kterých bylo celkem 10, a které nás dovedou k rybníku v Chuchelné - Restě. Děti byly pozorné a tak sice deštěm promočení úspěšně k rybníku dorazily. V krásné hájovně jsme se osušili a začali jsme plnit další úkoly. Jak moc dobře děti znají pohádky, jsme se přesvědčili u prvního úkolu. Sice se jim nepovedlo zodpovědět na všechny otázky ale i tak byly úspěšné. A protože přestalo pršet, rozběhly se skřítkové do lesa sbírat hříbky. A že jich tam bylo!! Nasbíraly jich opravdu hodně. Unavení a hladoví jsme se všichni přesunuli do blízké restaurace na oběd. Výbornou Svíčkovou a knedlíky pro nás připravil pan Krakovka, který jen koukal, kolik toho děti dokážou spořádat. Asi jim hodně chutnalo.
A jaké bylo po obědě překvapení? Vodníka jsme totiž na rybníku v Restě nezastihli ale Sojka nám vyštěbetala, že Vodník, celý smutný, že mu Temnota rozházela všechny pentličky, sedí u rybníka kousek od místa, kde jsme se právě nacházeli. Děti neváhaly a všechny pentličky smutnému Vodníkovi posbíraly. Ale to nebylo všechno. Vodník dětem předal záhadný dopis, který ovšem smí otevřít až ve čtvrtek odpoledne. „Co bude ve čtvrtek odpoledne“? Ptaly se zvědavě děti. To bude překvapení…
Plnění úkolů tohoto dne bylo vzhledem na počasí velmi náročné a tak po návratu do knihovny všechny děti královna Fantazie pochválila, že byly odvážné, pozorné a že tak náročnou cestu k záchraně zvládly. Vyhodnotila soutěže, odměnila děti plody daného rodu, děti obohatily své deníky dalšími zážitky, vytvořily z nasbíraných puzzlí krásnou fotokoláž a vydaly se domů.


2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 další foto >>> (99)


3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 3. den - "Zachraňujeme pohádku Hrnečku vař"
Třetí den tábora - středu, jsme rozdělili na dvě části. Sportovní a záchranný. Byl to den vskutku náročný jak fyzicky, tak psychicky. Hned z rána nás navštívila Královna Fantazie, která nás požádala o záchranu další, v pořadí třetí, pohádky. Všechny děti, i s vedoucími, se odebrali na sportovní hřiště, kde se soutěžilo v několika disciplínách. Patřil mezi ně skok do dálky, běh na 60 metrů a běh na 200 metrů. Děti byly jako obvykle plné energie a zápalu do hry. Strávili jsme středeční dopoledne plné fyzické zátěže a znaveni se vydali na oběd. Paní kuchařky uvařily těstoviny s výbornou rajskou omáčkou, po níž se všichni oblizovali až za ušima.
Po obědě nás navštívila královna Temnota, kterou ale děti úspěšně, velmi rychle a bouřlivě vyhnaly.
Dále jsme pokračovali v záchraně pohádky „Hrnečku vař“, a to tak, že se soutěžilo v co nejrychlejším spořádání krupicové kaše. Každé z našich skřítků z rodu Bambuli mělo svou barvu krupice, každý člen měl svou lžičku a všichni se snažili co nejrychleji sníst mísu krupice a co nejméně zašpinit stůl (což se však nepodařilo). Tato soutěž byla toho dne poslední pak nás jen potěšila svou návštěvou královna Fantazie, děti si své zážitky poctivě zapsaly do deníčků a šly spokojené a unavené domů.


3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 další foto >>> (123)


4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 4. den - "Zachraňujeme pohádku O Zlatovlásce"
Hned ze začátku předposledního dne tábora byly děti postaveny před nelehký úkol. Musely zachránit několik desítek mravenečků z velkého hořícího mraveniště. Svého úkolu se zhostili s vervou a úspěšně vysvobodily všechny mravenečky. Posléze si děti opět zahrály na zachránce, tentokrát krkavců. Mláďátka vypadla z hnízda, děti je však vysadily zpátky a dokonce je i nakrmily. Čekalo na ně ale překvapení! Z větví stromů vykoukly myši. Nebyly to však ledajaké myši. Byly to gumové pochoutky, které dětem zpříjemnily plnění úkolů.
Následovalo vaření táborového čaje z nasbíraných bylinek, který všem chutnal. Poté se naše aktivity přesunuly zpět k pohádce Zlatovláska, kdy jsme společně sbírali ztracené perly a navlékaly je na nit. Pokračovali jsme Hrou na ovoce, do které se zapojili i všichni vedoucí.
Po náročném dopoledni nás již v jídelně čekal vydatný oběd a posléze jsme se vydali na dobrodružnou pěší cestu do kravařského aqvaparku. Téměř všechny děti byly statečné a na cestu se odhodlaly. Ve vodě se nikomu nic zlého nestalo a v úplné pohodě jsme došli zpátky do Štěpánkovic. Tam na nás čekalo ohniště a špekáčky, což se ukázalo jako výborná večeře, která děti posilnila na následující stezku odvahy, kterou zvládli v pořádku téměř všichni účastníci tábora.
Poté jsme se odebrali zpátky do knihovny a šli po náročném dni zaslouženě spát.


4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 další foto >>> (152)


5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 5. den - "Zachraňujeme pohádku O Popelce"
K velkému zklamání všech jsme se v pátek 20. července probudili do posledního dne tábora. Ačkoli byl celý týden vyčerpávající, všem bylo líto, že se blížíme ke konci. Zůstala jedna ještě nezachráněná pohádka, a to Tři oříšky pro Popelku.
Den jsme začali vydatnou snídaní a poté proběhlo vyhodnocení soutěží dvou předchozích dnů a předání plodů, bobříků a odměn. Děti zavzpomínaly na pohádku o Popelce rozdělováním čočky a hrachu, také sestřelováním ptačích hnízd a následným zodpovídáním velmi záludných otázek. Nutno říci, že vše s přehledem zvládly. Mezitím nám všem pořádně vyhládlo, takže jsme se přesunuli do školní jídelny, kde se tentokrát servíroval smažený sýr s hranolkami. Po obědě se celotýdenní program chýlil pomalu ke konci.
Poslední hra byla obzvlášť zajímavá. Děti dostaly kusy látky, ze které si měly za pomoci svého vedoucího skupiny ušít šaty. Následovala módní přehlídka za doprovodu hudby. Všechny vytvořené modely byly krásné! Za zmínku také stojí jedna výjimečná událost, která se v průběhu našeho tábora udála. A tou je svatba dvou našich táborníků! Ondra a Míša si řekli své ANO před zraky přihlížejících dětí a oddával je kněz Martin. Samozřejmě nechyběly prstýnky :-).
Den jsme ukončili společně s Královnou Fantazií konečným vyhlášením vítězů, předáním odměn všem dětem a ještě k tomu jsme si pochutnali na výtečném dortu.


5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2012 další foto >>> (65)

Klíčkování prvňáčků

Klíčkování prvňáčků 2012

Klíčkování prvňáčků se v naší knihovně stalo již tradicí.
Tentokrát se skřítci Knihovníčci přečarovali na úplně jiné pohádkové postavičky.
Kupodivu děti rozpoznaly Křemílka a Vochomůrku, kteří zábavný program pro děti připravili. Povídali si s dětmi o oblíbených dětských knížkách, děti modelovaly své oblíbené písmenka, které se dokonce v jedné knížce zatoulaly, poslechly si pohádku, luštily kvíz a na závěr předvedly své čtenářské umění čtením z knížky “Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky“, za což byly odměněny zlatým klíčem, kterým se odemyká záhadná komnata čtení.
Děti prožily příjemné a zábavné dopoledne a s poděkováním se rozloučily.


Klíčkování prvňáčků 2012 Klíčkování prvňáčků 2012 Klíčkování prvňáčků 2012 další foto >>> (34)

Večer s Vieweghem očima studentů

Večer s Vieweghem očima studentů

V poslední květnové odpoledne v aprílovém počasí, se skupina mladých nadšenců setkala ve štěpánkovické knihovně. Důvod byl zřejmý, probíhala zde akce studentů Slezského gymnázia pojmenovaná Večer s Vieweghem.
Samotná osobnost současné české literatury bohužel nedorazila, ale mladí organizátoři ji plnohodnotně vynahradili. Nejdříve se návštěvníci dozvěděli několik informací o osobě a dílech Michala Viewegha.
Poté následovala hlavní část, četba knihy Román pro muže. Vybrané části knihy četli postupně všichni návštěvníci. Po namáhavé a mnohdy i vtipné části večera následovalo promítání filmu a to opět Románu pro muže. Tato aktivita měla samozřejmě svůj význam, cílem bylo najít rozdíly mezi filmem a knihou. Ovšem všichni se shodli, že nejlepší pasáže knihy se ve filmu vůbec neobjevily.
Příští rok se snad také v hojném počtu sejdeme při podobné akci a jistě si ji užijeme stejně jako tuto.


Večer s Vieweghem očima studentů Večer s Vieweghem očima studentů Večer s Vieweghem očima studentů další foto >>> (9)

Za zvířátky do knížek

Za zvířátky do knížek 2012

Naše knihovna připravila ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt zábavný ale i poučný odpolední program pro děti ze školní družiny ZŠ Štěpánkovice.
Děti byly lektorkou Tatianou Andrtovou přirozenou a zábavnou formou poučeny o důležitosti čtení, o slušném chování, seznámily se i se vznikem knihy, z čeho se knížka skládá a proč je důležité knihy znát.
Zahrály si netradiční pexeso, hledaly odpovědi v dětských knihách o zvířátkách a nakonec celá motivační hra skončila šťastným úsměvem nad truhlou plnou pokladů. Děti se příjemně bavily a zároveň i poučily.
Celkově byl program zaměřen na podporu čtenářství a rozvoj vztahu dětí ke knižní kultuře.


Za zvířátky do knížek 2012 Za zvířátky do knížek 2012 Za zvířátky do knížek 2012 další foto >>> (46)

Krtek a skřivánek

Krtek a skřivánek 2012

Dva skřítkové Knihovníčci měli celý týden od 23. do 26. dubna 2012 na návštěvě v naší knihovně Jablíčka, Sluníčka, Berušky a Kuřátka ze štěpánkovické MŠ.
Děti společně s Krtečkem a jeho kamarády konečně přivolali dlouho očekávané Jaro. Společně se skřítky si povídali o jarní přírodě, o zvířátkách, o kytičkách, poslechly si jarní pohádky, zahrály si soutěže, vytvořily krásná usměvavá sluníčka a v závěru vyrobily jarní kytičku – tulipán.
Velkou zábavou byla také hra na podzemního cestovatele – Krtka. Dokonce i některé odvážné paní učitelky si vyzkoušely „těžký“ život Krtka v podzemních chodbičkách, a šlo jim to podobně jako dětem, velmi dobře.
Děti byly moc šikovné a bylo znát, že do knihovny chodí rády. Skřítkové - knihovnice a doufáme, že i děti se už těší na další společné setkání.


Krtek a skřivánek 2012 Krtek a skřivánek 2012 Krtek a skřivánek 2012 další foto >>> (65)

Krtek a Jaro

Krtek a Jaro 2012

Ve středu 11. dubna 2012 jsme v knihovně rády přivítaly děti z MŠ v Rohově, které naši knihovnu pravidelně navštěvují.
Tentokrát děti přivítal již známý skřítek Knihovníček, který společně s Krtečkem a jeho kamarády připravil zajímavé a příjemné povídání.
Děti nejen pohádce „Krtek a skřivánek“ pozorně naslouchaly, ale byly i interaktivně vtahovány do samotného děje, což se jim velmi líbilo. Společně přivolávali jaro, na které se všichni už moc těšíme.
Skřítek Knihovníček jim také připravil soutěž v hledání obrázků, znázorňující určité roční období, společně vytvořili sluníčko z připravených tvarů a nakonec si děti ještě poslechly pohádku „O Sněžence“ a úplně nakonec si vyrobily krásný tulipán pomocí temperových barev a svých malých dlaní.
Dětem se jarní beseda dle ohlasů hodně líbila a už těší se na společné setkání v létě u nás v knihovně.


Krtek a Jaro 2012 Krtek a Jaro 2012 Krtek a Jaro 2012 další foto >>> (24)

Olejomalba – tvořivá dílna

Olejomalba –  tvořivá dílna

Závěrečná tvořivá dílna v knihovně byla svým tématem velmi jednoduchá a rychlá.
Každý z účastníků si vytvořil svůj obraz – originál.
Pouze - tři olejové barvy, špachtle a šikovnost, daly vzniknout originálním obrázkům.
Každý z nich byl něčím zvláštní a zajímavý.


Olejomalba –  tvořivá dílna Olejomalba –  tvořivá dílna Olejomalba –  tvořivá dílna další foto >>> (14)

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem 2012

Z pátku na sobotu ve štěpánkovické knihovně již tradičně přenocovaly děti, které se účastnily Noci s Andersenem. Tato celostátní akce proběhla v naší knihovně již poosmé. D o této akce na podporu čtenářství se zapojilo dalších 488 knihoven po celé České republice. Celkem se však Noci s Andersenem zúčastnilo dalších 1179 institucí, a to mimo jiné na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku. Dokonce přišla zpráva i z australského Sydney, kde úspěšně zakončili 2. ročník této kouzelné noci.
Letos se večer nesl v pohádkovém duchu a všechny aktivity a úkoly byly laděny na pohádky Boženy Němcové, které byla tato noc věnována. Noc odstartovalo vzájemné seznámení dětí, přidělovaly se přezdívky, které si děti ve své fantazii vymyslely. Byly to například OtataŠuler, Admirál, Borůvka, Červená karkulka, Špekhaus a jiné. Po úvodním seznámení následovalo vyprávění o životě a díle spisovatelky Boženy Němcové a kdo pozorně poslouchal, vyluštění zadaného kvízu pro něj nebyl žádný problém. Pohádka O Palečkovi, kterou děti pozorně poslouchaly, se stala motivací pro další aktivitu. Paleček byl malinký, mrštný a odvážný a tak si knihovnice pro děti připravily soutěž v podlézání lana, které se po každém soutěžním kole stále více a více snižovalo. Po tomto soutěžním klání následovalo divadelní představení O kohoutkovi a slepičce. Vybraní herci zvládli svou roli na výbornou. Bez jakékoliv předchozí přípravy se děti=diváci náramně bavili. A protože na další program bylo třeba se řádně posilnit, vyrazili jsme k blízkému školnímu hřišti, kde už mírně plápolal připravený oheň na opékání buřtů. Když jsme nabrali sílu na další plnění připravených aktivit, vrátili jsme se zpátky do knihovny, kde už byla připravena tajuplná stezka odvahy. Malí nocležníci se vydali po chodbách naší ZŠ, které lemovaly svítící lampy, setkali se i s nočními strašidly a v závěru museli svým podpisem na listině odvážných dokázat, že stezku zvládli. A zvládli ji kupodivu všichni.
A protože v naší knihovně už dlouho přebývá Skřítek Knihovníček, který vždy dětem zanechá na určitém místě dopis, tak tento malý neposeda i tentokrát děti překvapil. Dokonce se dětem i na malou chvilinku ukázal. Děti se pak pokoušely podle své fantazie skřítka Knihovníčka nakreslit. A povedlo se jim to na výbornou. Po odpočinkovém kreslení se nocležníci pustili do luštění křížovky, následovala pyžamová módní přehlídka, pyžamová diskotéka a už se všichni těšili na vyvolávání duchů a čtení hororových příběhů. Tentokrát jsme společně s dětmi chtěli vidět tu hodnou Babičku, o které Božena Němcová tak krásně vyprávěla ve své knize. K velkému překvapení dětí Babička opravdu přišla. Naše babička byla nejen hodná ale i zvídavá. Vyptávala se dětí, co všechno ví o její vnučce Barunce, o Starém Bělidle a také o ní samé. A protože už bylo hodně po půlnoci, odvážní si mohli poslechnout hororový příběh, při kterém se všem tajil dech. Unaveni a plni zážitků se děti zachumlaly do svých pelíšků a spokojeně usínaly. Ráno se vstávat nikomu moc nechtělo, ale protože si pro děti už přicházeli rodiče, museli jsme si pospíšit.
Všichni obdrželi pamětní listy a pohlednici, která byla mimořádně vydána k této události. Některé šikovné děti ještě pomohly knihovnicím alespoň trošku uklidit knihovnu a pak už jsme se s dětmi rozloučili. Byla to opravdu pohádková Noc!!!


Noc s Andersenem 2012 Noc s Andersenem 2012 Noc s Andersenem 2012 další foto >>> (91)

Velikonoční tvořivá dílna

Velikonoční tvořivá dílna

Pro ty, kdo rád vyrábí, tvoří, rád „potlachá“ byla v knihovně připravena další, již předposlední dílna šikovných rukou na téma Velikonoce.
Zajíček a vajíčko – symboly Velikonoc byly tím, co se vyrábělo a zdobilo. Každý ze zúčastněných si vyrobil zajíčka z pedigu a technikou mramorování ozdobil vajíčka. Všem se výrobky povedly, každý byl originál.
Mimo jiné byly k shlédnutí krásné svíčky ruční výroby z včelího vosku, které bylo možno si zakoupit.
Sladkou tečkou tohoto setkání byly sváteční velikonoční frgály z bolatické pekárny a dobrá káva.


Velikonoční tvořivá dílna Velikonoční tvořivá dílna Velikonoční tvořivá dílna další foto >>> (24)

Twist Art

Twist Art

Tato výtvarná dílna již plně připomínala blížící se jaro. Všichni zúčastnění si vyráběli ze speciálního papíru, ale také z obyčejného krepového papíru, různobarevné květy sněženek, tulipánů, narcisů ale i orchidejí a fialek.
Shlédli také inspirující prezentaci ozdobných svíček, při které prostor knihovny byl krásně osvětlen září zapálených speciálních vosků a svíček.
Potěšil nás velký zájem o tuto dílnu a už příště se mohou zájemci těšit na zdobení velikonočních vajíček.


Twist Art Twist Art Twist Art další foto >>> (21)

Zdobení textilu netradiční technikou

Zdobení textilu netradiční technikou

Na tomto workshopu se sice nesešlo mnoho zájemců ale i přesto byly výrobky pěkné a zajímavé.
S pomocí barev na textil, korálků a šablon vznikly netradiční trička a baťůžky.Valentýnská dílna

Valentýnská dílna 2012

Čtvrteční setkání dovedných rukou v knihovně bylo tentokrát věnováno 14. únoru – Svátku zamilovaných.
Převážně mladé ženy a slečny si vyrobily pro své blízké originální dárečky a přání, ze kterých budou mít obdarovaní určitě radost.
Výrobky z lékařských špachtlí byly zdobeny ubrouskovou technikou, barvami, třpytkami a dalším materiálem.
Přáníčka se vyráběla pomocí techniky„Quilling“.Valentýnská dílna 2012 Valentýnská dílna 2012 Valentýnská dílna 2012 další foto >>> (6)

Krtek a sněhulák

Krtek a sněhulák

Konečně nastala ta pravá zima a to bylo pro nás znamení, na přípravu dalšího setkání dětí z MŠ s kamarádem Krtečkem.
Tentokrát si Krteček našel nového kamaráda Sněhuláka a spolu s ním prožíval báječnou zimu. Pohádka „Krtek a sněhulák“ se dětem moc líbila, byly interaktivně zapojovány do čteného textu a v závěru si všichni společně o celé pohádce povídali.
V knihovně také napadl sníh, který si děti vyrobily, podařilo se jim postavit sněhuláka z připravených tvarů, koulovaly se papírovými koulemi, zatančily si tanec Ledové královny a vyzkoušely si, jak se v teplých dlaních roztápí ledový rampouch. Toto zimní povídání, hraní a soutěžení se dětem i Krtečkovi moc líbilo a všichni se těší na další návštěvu v naší knihovně.
Kdo ví, co pro ně Krteček zajímavého připraví.


Krtek a sněhulák Krtek a sněhulák Krtek a sněhulák další foto >>> (10)
(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR