Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Akce 2014

Předvánoční dílna 2014

Předvánoční dílna 2014

V pondělí 8. 12. 2014 jsme se znovu sešli v knihovně při příležitosti předvánoční dílny s paní Alenou Zupkovou.
Razítky různých motivů a speciálními barvami jsme zdobili ubrousky, které se každé účastnici velmi povedly. Po náročném tvoření jsme se občerstvili výborným svařeným vínem a vánočním cukrovím.
Nálada byla velmi příjemná a jistě už se všichni těší na další shledání v naší knihovně.Předvánoční dílna 2014 Předvánoční dílna 2014 Předvánoční dílna 2014

1. třídní schůzky „Škola naruby“ 2014/2015

1. třídní schůzky - Škola naruby 2014/2015

Pondělní setkání dětí a rodičů na prvních třídních schůzkách v rámci projektu „Škola naruby“ bylo velmi příjemné.
S dětmi jsme prolistovali jejich deníčky, zkontrolovali jejich čtenářské zápisky, ohodnotili známkování a pochválili rodiče za jejich snahu a spolupráci.
A jelikož je doba předvánoční, vyrobili jsme krásné kapříky, vhodné k zavěšení do oken nebo na strop. Jablka a výborné hroznové víno byly pochoutkou na našem setkání.
Škoda jen, že některé děti byly nemocné, a tak nás nebylo mnoho.
Další třídní schůzky budou až v roce 2015 a jistě se už všichni těší!


1. třídní schůzky - Škola naruby 2014/2015 1. třídní schůzky - Škola naruby 2014/2015 1. třídní schůzky - Škola naruby 2014/2015 další foto >>> (13)

Horové čtení v knihovně

Horové čtení v knihovně

V pondělí 20. října 2014 navštívil naši knihovnu spisovatel Jan Opatřil. Se svým autorským čtením o kapříkovi Metlíkovi byl u nás již několikrát.

Tentokrát však autorské čtení bylo určeno starším dětem. Jan Opatřil a jeho Děsuplné povídky byly dopoledním programem pro celý vyšší stupeň ZŠ Štěpánkovice. Vše se odehrávalo v hororovém duchu. Na začátku byl překvapením pro všechny. Přišel v černé kápi, v ruce držel hořící svíci a tajemná hudba dokreslovala atmosféru. Povídky „Kluk“ a „Miluji tě“ happyendem neskončily. Poté, co utichl jeho hlas, začala mu z úst téct „krev“. Naštěstí se převlékl za „normálního“ člověka a vyprávěl o svých knihách.
Byl to ohromující a zároveň děsivý zážitek. Bouřlivý potlesk mu byl odměnou.


Horové čtení v knihovně Horové čtení v knihovně Horové čtení v knihovně

Květy do vlasů z organzy

Květy do vlasů z organzy

Naše knihovna se v pondělní podvečer proměnila ve tvořivé centrum. Ženy a dívky různého věku zde vyráběly jednoduchou metodou květy z organzy různých barev. Dílnu vedla paní Jan Čušková, která svou šikovností a milým přístupem zasvětila přítomné do tajemství výroby těchto maličkostí, které jistě potěší každou ženu. Podávána byla dobrá káva a něco malého k zakousnutí.
Milým překvapení pro zúčastněné byl známý autor knížek pro děti a mládež pan Jan Opatřil, který se do tvoření také zapojil a vyrobil květ do vlasů své sestře Vandě.
Naše díky patří paní Janě Čuškové a vedení obce, které umožňuje a podporuje tyto kreativní dílny ve Štěpánkovicích.


Květy do vlasů z organzy Květy do vlasů z organzy Květy do vlasů z organzy

Pohádkové kreslení Adolfa Dudka

Pohádkové kreslení Adolfa Dudka

Naše knihovna uspořádala pro děti z MŠ Štěpánkovice a prvňáčky ze ZŠ Štěpánkovice interaktivní představení známého ilustrátora dětských knížek pana Adolfa Dudka, který dětem předvedl zábavnou, interaktivní show, při které netradiční formou představil klasické české pohádky. Přímo před zraky kreslil na keramickou tabuli obrázky z pohádkových knížek, které děti aktivně doplňovaly. Zážitek to byl ohromující. Nejen pro děti ale i pro přihlížející paní učitelky.
Závěrečná autogramiáda na čela dětí nebo kdekoli jinde dopadla také na jedničku.
Pan Dudek rozdával v knihovně radost!!

Pohádkové kreslení Adolfa Dudka Pohádkové kreslení Adolfa Dudka Pohádkové kreslení Adolfa Dudka další foto >>> (63)

Tajuplná Afrika - cestovatelská přednáška Jiřího Máry

Tajuplná Afrika - cestovatelská přednáška Jiřího Máry

Tajuplná Afrika Ve středu 1. října 2014 v naší knihovně vyprávěli manželé Jiří a Alena Márovi se synem Jirkou o svých zážitcích z výpravy, kterou nazvali Tajuplná Afrika. Jejich cestování je výjimečné v tom, že syn Jirka je na invalidním vozíku, a rodiče mu tak chtějí dopřát to, co ostatní považují za samozřejmost. Jejich krédem je, že cestovat se dá i s handicapem a každý cíl je dosažitelný. Štěpánkovickou knihovnu už rodina Márových navštívila pětkrát a vždy to bylo pro všechny zúčastněné velmi příjemné a obohacující setkání. Tajuplná Afrika nás také nezklamala. Tři desítky návštěvníků bylo ponořeno do vyprávění, fotoprojekce a filmových ukázek manželů Márových. Byl to opravdový zážitek. Doufáme, že i v příštím roce si do štěpánkovické knihovny najdou cestu a přijmou naše pozvání.

Tajuplná Afrika - cestovatelská přednáška Jiřího Máry Tajuplná Afrika - cestovatelská přednáška Jiřího Máry Tajuplná Afrika - cestovatelská přednáška Jiřího Máry

Staré pověsti české – příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014


Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014


1. den - Praotec Čech a jeho lid
A stalo se. Praotec Čech se svým lidem našli svou zaslíbenou zemi a žil dlouho a jejich rody se postupně rozrůstaly.
Děti a jejich vedoucí se v pondělí ráno v knihovně ve Štěpánkovicích pokusili vstoupit do těch dávných časů a pradávných příběhů.
Rozdělením do čtyř rodů, Běchoviců, Municů Děčanů a Vršovců pod vedením Praotce Čecha začal náš táborový program. Trička modré barvy různých odstínů si jednotlivé rody nazdobily svými zvířecími symboly- pávem, koněm, sovou a vlkem. Děti se moc snažily, a tak v průběhu dne vznikaly krásné trička. Také si jednotlivé rody vyrobily svůj vlastní erb, postavily opravdu bytelné příbytky a založily svá políčka, na kterých zasely svou plodinu. Připravily poděkování bohů a také prosby aby se jim na táboře dobře vedlo a počasí bylo příznivé. Byl představen strom života českých rodů – lípa. Naše táborová lípa má kmen statný ale větve má zatím holé. To se ale v průběhu prvního táborového dne změnilo. Za každý splněný úkol, za výhry v soutěžích jsou rody odměněny lipovými listy a tak se nám lípa rozrůstá.
Děti si také v průběhu dne mohou zasloužit za dobré chování, za dobrý skutek, za pomoc kamarádům starodávný dukát, za který si pak v závěru dne mohou koupit od obchodníka Ondřeje různé drobnosti.
Pondělní den utekl jako voda a protože počasí příliš nepřálo, nestihli jsme připravené soutěže, které se přesouvají na další dny.
První táborový den skončil a těšíme se na úterý…

1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 další foto 1. den>>> (94)

2. den - Ztracený proslov vojvody Čecha
V úterý ráno se všechny rody shromáždily před knihovnou a byly seznámeny s úkolem, který je toho dne čekal. Rod Municů, rod Běchoviců, rod Vršovců a rod Děčanů se v úvodním proslovu dozvěděly, jak to v pradávném příběhu o vojvodovi Čechovi opravdu bylo. Vojvoda svému lidu ukazoval místa velmi úrodná, řeky a jezera a promluvil k nim slavnostním proslovem. Tento proslov se ale roztrousil po celém kraji a úkolem všech rodů bylo nalézt jednotlivé části proslovu a v cíli je přednést samotnému vojvodovi. Každý rod hledal zapečetěné obálky své barvy. Vydali jsme se proto směřováni první indicií k vlakovému nádraží. Místo k odpočinku, ukazatelé směru, otevřené tlamy exotických zvířat a vrchol úvalenské rozhledny se staly dalšími skrýšemi tajemných obálek. Bylo to náročné ale děti i přes teplé počasí úkol splnily. Opékání buřtů na farské zahradě, domácí buchty a ovocný nanuk jim byly odměnou za jejich snahu.
Společně jsme měli možnost navštívit retro muzeum na staré faře a to bylo velmi zajímavé. Děti se ještě vyřádily na dětském hřišti a vydaly jsme se na cestu zpátky domů. Cesta vlakem ubíhala velmi rychle a ve Štěpánkovicích nás čekal výborný oběd v restauraci Na statku.
Vyhodnocení celého dne, předávání lipových listů, dukátů a bobříků proběhlo v klidné atmosféře, děti si doplnily deníčky svými zážitky a příjemně znavení se vydaly domů.

2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 další foto 2. den >>> (85)

3. den - Věštba kněžny Libuše
Třetí táborový den se nesl v tajemném duchu hledání a rozšifrování ztracené věštby kněžny Libuše. Po úvodním přivítání táborníků v knihovně jsme se všichni vydali na cestu. Energii na cestu nám dodaly sladké koblihy a banán.
Děti se na trase orientovaly podle žlutých fáborků rozmístěných po trase a podle stejně zbarvených květin. Ty signalizovaly blízkost obálky, ve které byla Libušina věštba ukryta. Hledání obálek ve změti houštin a luk na cestě na Svobodu bylo mnohdy strastiplné, ale všem čtyřem družstvům se podařilo nalézt všech šest částí věštby. Tímto však náročný úkol zdaleka nekončil. Po otevření na děti čekala druhá část, a to přijít na způsob, jakým je věštba zašifrovaná, rozšifrovat ji a poté přednést text kněžně Libuši. Při louskání věštby si jednotlivé týmy zašly pro radu ke zlé čarodějnici a ta jim za tři zlaté dukáty dopomohla k rozluštění. Nakonec všichni zdárně splnili celý úkol, dostali pochvalu od kněžny Libuše a k tomu ještě čtyři lipové listy, kterými děti po příchodu do knihovny obohatili náš táborový strom.
Oběd jsme měli připraven v hasičárně na Svobodě a všichni jsme se dosyta najedli a nakonec zvlažili nanukem. Děti byly hodné a snaživé a celý den si moc užily. V knihovně jsme vyhodnotili středeční úspěchy našich rodů a odměnili je lipovými listy a zlatými dukáty, za které si mohly něco koupit u obchodníka Ondry a vyzdobit si tak svůj příbytek.

3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 další foto 3. den >>> (126)

4. den - Léčitelka Kazi
Čtvrteční dopoledne jsme strávili na hřišti s léčitelkou Kazi a jejími rostlinami. Poztrácela je na trávě a děti měly za úkol je najít i spolu s příslušným názvem. Každá dvojice byla bodovaná a za tři stejné dvojice děti obdržely nejvíce bodů. Po skončení hry děti doplnily vynaloženou energii dobrou svačinou a pokračovaly v hraní.
Nejvíc oblíbený byl šáteček, kde si děti zasoutěžily o zvířata, která jim zajistila další lipové listy. Tradičně se udála i přetahovaná jak mezi jednotlivými rody, tak i děti versus vedoucí. Jak dopadla, ani není třeba rozebírat. Síle čtyřiceti dětí jsme my vedoucí nemohli úspěšně čelit a výhru tak slavili děti. Následoval oběd v hospodě na Statku a cesta do aquaparku v Kravařích, kde jsme strávili suprové dvě hodiny. Děti se vykoupaly, zaskákaly na skokánku, skotačily na tobogánu a celkově si vodu náramně užily.
Po návratu do Štěpánkovic se vedoucí pustili od přípravy vaječné smaženice v kotlíku. Připravená večeře dětem chutnala a plní energie se po setmění mohli vydat na strašidelnou stezku odvahy, která byla připravena v parku u Obecního úřadu. Všechny děti včetně našich nejmenších zdárně prošli, někteří šli ve dvojících nebo v trojicích a odvážnější se na stezku vydali sami. Poté si děti začaly připravovat věci na spaní. Měli možnost volby, kde chtějí noc strávit – venku pod připraveným stanem, venku pod širákem, anebo v knihovně.

4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 další foto 4. den >>> (131)

5. den - Starověké hry a svatba
Počasí naštěstí přálo a děti se tak probudily do slunečného a teplého rána. Poslední táborový den proběhl v klidném duchu, hráli jsme doplňkové hry, odpočívali po náročném týdnu a také jsme bourali naše příbytky. Po obědě proběhla již tradičně táborová svatba malých táborníků Cyrila a Nikoly. Oběma to moc slušelo, zatančili si svůj první novomanželský tanec a zvládli i novomanželské políbení. Poté jsme se všichni pustili do úklidu knihovny a okolí. Děti se do úklidu zapojily s velkým elánem, za což je moc chválíme. V úplném závěru dne byl dětem předán velký táborový dort, na kterém si všichni velmi pochutnali.
Celý tábor probíhal v pohodové náladě, v soutěživém duchu, děti byly snaživé, ukázněné, veselé a k úkolům přistupovaly zodpovědně. Už se těšíme na léto 2015!

5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2014 další foto 5. den >>> (100)

Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny 2014

Jako každoročně, tak i letos ve školním roce 2013/14 se paní knihovnice a pan místostarosta pohádkově přeměnili na královnu, krále a písaře. Společně, v poslední den školního roku pasovali malé prvňáčky na rytíře knížek a čtenáře knihovny.
V minulých letech probíhalo pasování vždy na začátku školního roku, letos jsme však udělali výjimku. Malí prvňáčci totiž celý školní rok společně s paní učitelkou navštěvovali každý měsíc knihovnu, kde se setkávali s pejskem Chlupáčkem a kocourkem Koblížkem a byl pro ně připraven vždy zajímavý program. Za odměnu, že se všichni během celého roku stali čtenáři knihovny a do knihovny chodívali rádi, byli za přítomnosti rodičů pasováni úplně všichni. Pamětní list a 3D záložka jim byly odměnou za jejich čtenářské umění, snahu a píli.
Doufáme, že i nadále pro ně knihovna bude místem odpočinku, zábavy a příjemně strávených chvil.


Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny 2014 Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny 2014 Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny 2014 další foto >>> (63)

Netradiční soutěže - Den obce 2014

Netradiční soutěže - Den obce 2014

V rámci konání Dne obce 2014 připravila knihovna pro děti i dospělé netradiční soutěže. Všichni malí i velcí nadšenci si mohli například vyzkoušet, jak mají dobře vyvinuté čichové a chuťové buňky, zda dokážou postavit věž z obyčejných dřevěných kostek, vyzkoušeli si svou mrštnost, zručnost a pohybové nadání.
I přestože toho dne vládly vysoké letní teploty děti i s rodiči si přišli zasoutěžit.Netradiční soutěže - Den obce 2014 Netradiční soutěže - Den obce 2014 Netradiční soutěže - Den obce 2014 další foto >>> (60)

Básník chytil rým-U

Básník chytil rým-U

A jak dopadlo setkání prvňáčků s pejskem Chlupáčkem a kocourkem Koblížkem? Na výbornou. Děti pomohly kocourkovi napravit jeho lumpárnu a básničky, které Koblížek roztrhal nemocnému básníkovi, daly opět do pořádku. Společně si pak všichni hráli na opravdové básníky.
Pejsek Chlupáček děti moc pochválil a rozloučil se s nimi obvyklým psím rituálem.
Děti se už moc těší na další setkání, tentokrát již poslední.


Básník chytil rým-U Básník chytil rým-U Básník chytil rým-U další foto >>> (23)

Škola naruby

Projekt "Škola naruby" vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí. Každá rodina, která se do projektu zapojila, obdržela čtenářský deníček, do kterého měla za úkol zapisovat vše, co přečetla. Děti hlasité čtení oznámkovaly a podepsaly. Mohly také nakreslit obrázek či napsat rodičům pochvalu.
V naší knihovně jsme se společně setkávali a vyprávěli si o přečtených knihách. Na posledním setkání byly vyhodnoceny nejlepší čtecí rodiny. Jelikož do konce projektu vydrželo pouze deset rodin, byly odměněny všechny. Krásné knihy byly odměnou pro Anežku Žůrkovou, Emu Žůrkovou, Jana Pistoriuse, Adama Grigarčíka, Julii Bršlicovou, Natálii Pinkavovou, Terezu Pinkavovou, Nelu Lasákovou, Michala Hnáta a Nelu Černou.
Všechny tyto děti a jejich rodiče zaslouží velkou pochvalu za účast, snahu a trpělivost v tomto projektu.


Škola naruby – finále Škola naruby – finále Škola naruby – finále další foto >>> (31)

Velikonoční tlachání a tvořivá dílna

Tvořivá dílna - Květy z lýka 2014

Pondělní odpoledne v knihovně patřilo jarnímu tvoření. Jednoduchou technikou pomocí šablony a barevného lýkového provázku se vyráběly jarní květy a dekorace. Dílnu vedla paní Jana Čušková.
Velikonoční frgály a dobrá káva byly odměnou pro všechny zúčastněné.

Tvořivá dílna - Květy z lýka 2014 Tvořivá dílna - Květy z lýka 2014 Tvořivá dílna - Květy z lýka 2014 další foto >>> (14)

Noc s Andersenem – 2014

Noc s Andersenem 2014

Víte, co dělají knížky v noci? A jaké je to spát v knihovně? Tak na tyto otázky vám již může odpovědět 32 dětí, které se sešly v pátek 28. 3. 2014 ve štěpánkovické knihovně, vybaveny spacáky, karimatkami a hlavně dobrou náladou.
Letošní „Noc s Andersenem“, jak se celostátní akce nazývá, se konala v naší knihovně již podeváté. Tématem pro tuto Noc se staly knihy o psím detektivovi Komisaři Vrťapkovi. Komisař Vrťapka vyhlásil pátrání po záhadně ztraceném kufru, který byl plný tajemství a potřeboval pomoc. Společně s dětmi jsme se rozhodli Vrťapkovi pomoci. Vše probíhalo podle plánu. Plněním různých úkolů se malí, odvážní detektivové měli dopátrat, kam kufr zmizel a kde jej mají hledat. Jedním z úkolů bylo vyluštění případu únosu velikonočního zajíčka, který děti perfektně zvládly a jako nejlepší čtenář a detektiv byl diplomem oceněn Jakub Indruch.
Děti pokračovaly v pátrání, které bylo příjemně přerušeno návštěvou milého hosta. Naše pozvání přijal tiskový mluvčí opavské policie poručík René Černohorský, který malým detektivům předvedl snímání otisků prstů, seznámil je s postupy vyšetřování správného detektiva a popřál jim úspěšné pátrání po ztraceném kufru. Děti si ještě stačily vyrobit policejní odznaky s krycím jménem, následovalo volno spojené s večeří a a mohli jsme vyrazit za další indicií. Tentokrát nás stopy zavedly do místního kina, kde byl dětem promítán příběh Tintina, v němž se skrývala další indicie. Odvážlivci vyluštili a zjistili, že kufr se skrývá v parku. Už byla tma, a tak v hledání jim pomohly baterky. Hledali dlouho ale nakonec našli. A co se skrývalo v kufru? Krásní, čokoládoví velikonoční zajíčci, které si děti spravedlivě rozdělili.
Po náročném pátrání, jsme se vrátili do knihovny, kde se malí spáči uložili do svých pelíšků a spali, a spali a spali…


Noc s Andersenem 2014 Noc s Andersenem 2014 Noc s Andersenem 2014 další foto >>> (94)

Pět minut v Africe

Beseda s Lenkou Rožnovskou

Malí předškoláci z rohovské MŠ prožily ve středu 19. března v naší knihovně příjemné dopoledne. Byl pro ně připraven program Zvířátka v Safari.
Kouzelnou básničkou „Pět minut v Africe“ se děti společně s knihovnicí a paní učitelkou ocitly v Africe. O životě zeber, lvů, slonů, žiraf, hrochů a nosorožců se děti dozvěděly spoustu informací, sami si dokonce obrázky těchto zvířat našly v naučných knihách.
Děti se interaktivně zapojovaly do celého programu a v závěru zhlédly poučný příběh malého lvíčete na motivy dětské knihy Příběh lvíčete od Ivony Březinové.


Pět minut v Africe Pět minut v Africe Pět minut v Africe další foto >>> (9)

Zima v pohádkové zemi

Beseda s Lenkou Rožnovskou

V rámci celoroční spolupráce knihovny a MŠ Štěpánkovice proběhlo v Obecní knihovně pásmo pohádek, vyprávění a her na téma "Zima v pohádkové zemi".
Skřítek Knihovníček dětem přečetl krátkou a aktuální pohádku o popletené zimě, o mluvících sněhulácích a o kouzelném jablíčku. Seznámil je také se skřítkem Zášupšákem, který všechno schovává a nedá se polapit. Však také tento hbitý skřítek dětem schoval jejich šály a čepice, a také barevné knoflíky, ze kterých děti měly sami ze sebe udělat sněhuláky. Dětem se úkol povedl. Stali se z nich zelení, modří, růžoví a oranžoví sněhuláci.
A protože děti rády soutěží, vybral skřítek Knihovníček pohádku o olympijském soutěžení dvou kamarádů, tuleně Robina a ledního medvěda Berniho, kteří spolu žijí na severním pólu. Přeskoky z jedné ledové kry na druhou, lov ryb a plavání si tak jako Robin a Berni, vyzkoušely všechny děti a olympijským vítězem se stali všichni.
Dětem se v knihovně moc líbilo a doufáme, že skřítka Knihovníčka zase někdy navštíví.


Zima v pohádkové zemi Zima v pohádkové zemi Zima v pohádkové zemi další foto >>> (11)

Beseda s Lenkou Rožnovskou

Beseda s Lenkou Rožnovskou

Krásné dopoledne v knihovně prožili žáci prvních a druhých tříd. Na besedě s autorkou dětských knih Lenkou Rožnovskou se rozhodně nenudily.
Autorka pochází z nedalekého Bílovce a je velmi oblíbená jak u dětí, tak u dospělých. Samotná autorka o sobě tvrdí, že je dárek nepodárek, protože se narodila těsně před Štědrým dnem. Beseda byla zaměřena na knihu Školačka Kristýnka, která se trochu liší od ostatních knížek, a to hlavně pro svůj vzhled. Písmenka jsou bílá, stránky černé. To proto, že kniha má připomínat školní tabuli. Školačka Kristýnka jde poprvé do školy a hned prožívá různá dobrodružství. Autorka malé posluchače vtáhla do děje různými soutěžemi, jako třeba Buchtobraní, Brouk v hlavě, Bonbónový déšť, Kočkování nebo Hlava jako meloun.
V závěru celého pásma děti za odměnu obdržely od školačky Kristýnky vysvědčení se samými jedničkami.


Beseda s Lenkou Rožnovskou Beseda s Lenkou Rožnovskou Beseda s Lenkou Rožnovskou
(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR