Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Akce 2008

Recitační soutěž

V letošním roce se školního kola recitační soutěže, konaného dne 27. 2. 2008, zúčastnil mimořádný počet soutěžících. Je již tradicí, že tato estetická školní soutěž probíhá v místní knihovně a jako každým rokem, i letos, jí přihlíželo početné publikum. V jednotlivých kategoriích soutěžního klání předneslo své texty celkem 33 recitátorů. Velice silná a početně nejobsazenější byla III. soutěžní kategorie (žáci 6. a 7. tříd), kde své recitátorské dovednosti ukázalo 15 soutěžících. Odborná porota, složená především z pedagogů naší školy, neměla tedy své rozhodování nikterak jednoduché. Ve všech kategoriích soutěžící podávali vynikající výkony a bojovali o co nejlepší umístění. Nakonec porota rozhodla takto:
V I. soutěžní kategorii (žáci 2. a 3. třídy) se umístili na 1. místě Hana Bolatzká s básní Lhářka, 2. místo získal Jiří Stareček (báseň Paleček a jeho kamarádi) a 3. místo obsadila Marie Volná (báseň Vosa papírnice).
Ve II. soutěžní kategorii (žáci 4. a 5. ročníku) získala 1. místo – Veronika Baránková s Variacemi na Nezvalovu abecedu, 2. místo Lucie Stříbná (báseň Kuřátko a obilí), 3. místo Markéta Večerková (báseň Zlatá rybka) a Kristýna Stromská (Řípa velká jako Říp).
Ve III. soutěžní kategorii (žáci 6. a 7. tříd) zvítězila Linda Vidová s básní Jiřího Žáčka Splašený flašinet, porota udělila dvě 2. místa, a to Martině Teichmannové (báseň Uspávanka pro medvěda) a Jiřině Kolářové (báseň Na hrady!), 3. místo získala Žaneta Večerková (báseň K principu rolničky).
Ve IV. soutěžní kategorii (8. a 9. ročník) obsadil 1. místo David Stoczek za přednes Florianovy básně Jak si pejsek šlapal na jazyk. Porota opět udělila dvě 2. místa, a to Markétě Vašákové (František Halas: Já se tam vrátím) a Petře Luchové za recitaci Shakespearovy básně Jak se vám líbí. Třetí místo udělila porota Evě Harasimové za přednes Čelakovského básně Toman a lesní panna.Soutěžící byli odměněni pamětními listy, diplomy a drobnými upomínkovými předměty. Všichni soutěžící, kteří obsadili první a druhá místa, budou naši školu reprezentovat na okrskovém kole v Kravařích, které se uskuteční dne 7. 3. 2008. Nezbývá než jim všem popřát mnoho štěstí.

Škola naruby

Škola naruby 2008 Knihovna ve Štěpánkovicích se zapojila do akce Škola naruby v rámci projektu Celé Česko čte dětem, který vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí. Děti a rodiče obdrží u nás v knihovně deníček, do kterého si budou zapisovat vše, co společně přečtou. Děti hlasité čtení oznámkují a podepíší. Své zážitky z četby mohou také nakreslit do prázdných stránek v deníčku, nebo mohou napsat pochvalu či poznámku do tabulky v zadní části deníčku. Deníčků se už rozdalo 20 a ještě jich zbývá 10. Ty si mohou případní zájemci vyzvednout v naší knihovně. Knihovnice budou zvát děti i rodiče na společná setkání v knihovně, kde si budou povídat o přečtených a nových knihách . Nezáleží na věku dítěte.
Na konci roku knihovna nejlepší „ čtecí rodiny „ odmění, přestože největší odměnou pro vás budou společné chvilky strávené nad knihou a pocity pospolitosti uvnitř rodiny. První setkání se uskutečnilo ve středu 11. 06. 2008 v 16. 00 hodin v knihovně ve Štěpánkovicích.

Show ilustrátora Adolfa Dudka

Show ilustrátora Adolfa Dudka 28. května 2008 v dopoledních hodinách navštívil knihovnu ve Štěpánkovicích známý český ilustrátor dětských knížek pan Adolf Dudek, který pro děti 1. a 2. třídy ZŠ děti MŠ Štěpánkovice připravil pravou nefalšovanou „interaktivní show“.
Malíř zábavnou formou vysvětloval a předváděl dětem základní principy malování. Pomocí čtyř základních geometrických obrazců - kolečka, čtverce, trojúhelníku a obdélníku - učil děti malovat obrázky. Děti byly aktivně vtahovány do průběhu besedy, neustále jim byly kladeny otázky a úkoly, za jejichž splnění byly malířem odměňovány. Adolf Dudek seznamoval děti se základními malířskými technikami a pomůckami. Předváděl různé typy knih od klasických ilustrovaných knih, přes knihy interaktivní, vybavené prostorovými obrázky nebo i zvukem.
ADOLF DUDEK se narodil 25. března 1964 v Poličce na Vysočině. Odmalička rád kreslil a maloval, ale rodiče vytoužené malířství vetovali, coby "hladové povolání" a tak vystudoval SPŠ potravinářské technologie v Pardubicích, protože "jíst se bude pořád". Po absolvování základní vojenské služby ve Frýdku-Místku zůstává na Moravě, kde vystřídal několik zaměstnání od konstruktéra MEZu ve Frenštátě, až po mistrování v průmyslové pekárně. V kreslení se neustále zdokonaloval soukromě a do magického světa "bytí na volné noze" vstoupil v roce 1991. Věnuje se neustále převážně knižní ilustraci pro děti. V roce 1995 absolvoval Lidovou konzervatoř v Ostravě u prof. Ovčáčkové. Při několika desítkách ilustrovaných knih pro děti a výstavách v Bologni a Frankfurtu dnes nechápe, jak mohl mít někdy čas chodit do zaměstnání. S manželkou, dvěma dcerami, psem, morčaty a 1356-ti mravenci žije a tvoří ve Frenštátě pod Radhoštěm.


Show ilustrátora Adolfa Dudka Show ilustrátora Adolfa Dudka Show ilustrátora Adolfa Dudka další foto >>>

Velikonoční tlachání 2008

Velikonoční tlachání 2008 Již uběhl rok a opět se sešli v naší knihovně ženy, dívky ale i babičky s vnoučky na našem dalším setkání v naší knihovně na předvelikonočním potlachu.
Společně jsme zdobili velikonoční vajíčka a to dvěmi různými technikami. Jednalo se o tradiční voskovanou techniku zdobení pod vedením paní Andrei Vidové a druhá technika tzv. dekupáž (ubrousková technika).
Všem zúčastněným se zdobení líbilo, nazdobená vajíčka byla opravdu originální. Každé jinou rukou, každé jinak pěkné.
Samozřejmě se dostalo také na občerstvení, které nesmí chybět na žádném potlachu. Každá ze zúčastněných přinesla na ochutnání dobrou pochoutku, například velikonoční beránky, sýrové bagáčky a super jednohubky.
Dozvěděly jsme se také jednu zajímavost. Co se stane s vajíčkem, které se vydá na vandr? Z pěkného přednesu jedné milé žákyně ZŠ Štěpánkovice.
Letošní tlachy byly opravdu super. Díky všem zúčastněným. Už se těšíme na ty příští.


Velikonoční tlachání 2008 Velikonoční tlachání 2008 Velikonoční tlachání 2008 další foto>>>

Pletení košíků netradičním způsobem

16.dubna byla v knihovně uspořádána výtvarná dílna na téma „Pletení košíků netradičním způsobem a to z papíru, zlatých stránek a novin. Celou dílnu vedla p.uč.ze štěpánkovické MŠ paní Jarmila Šímová, která všem zúčastněným předvedla a zároveň pomáhala při pletení různých tvarů košíků, nádob, váz a jiných předmětů. Přinesla také ukázat své výrobky, které byly moc pěkné. Ale i našim „ výtvarnicím , pletařkám“ se povedly také pěkné výtvory. Akce se zúčastnilo 20 žen, mladých dívek, dokonce i děti a také jeden mladý muž. Nálada byla velice příjemná, všichni se už těšili na další připravovanou výtvarnou dílnu, která bude na téma korálky, bižuterie, výroba motanic.

Noc s Andersenem 2008

Ve Štěpánkovicích se Nos s Andersenem konala již potřetí. Je to vždy velice úspěšná akce. Jako hlavní téma jsme zvolili Čapkovo Povídání o pejskovi a kočičce. Předčítali jsme pohádku, pekli jsme s dětmi dort, soutěžili, luštili kvíz, tancovali,večeřeli,vyprávěli si, zdobili jsme pohádkovník, kreslili skřítka knihovníčka, hodně jsme se smáli, hodně jsme se i báli a vše jsme si pořádně užili. Předčítali jsme větším dětem hororové příběhy a těm malým capartům hezké uspávací pohádky. Nakonec při vyvolávání duchů nás přišli navštívit dokonce duchové dva. Náš pan starosta a pan místostarosta. To bylo vřískotu! Děti byly rády a pánové přislíbili , že možná příští noc budou trávit taky s námi v knihovně( No ale určitě ne celou). Už totiž máme plány , jak si budeme s dětmi užívat a hrát Na noci 2009. Letošní noc nás bylo celkem 33 dětí a dvě knihovnice a tři studenti na výpomoc.
I jedna pohádková babička přišla. Ráno pak děti obdržely krásné pamětní listy , časopis od nakladatelství Fragment, a Andersenovskou pohlednici.Děti nám pak po probuzení pomohly dát do pořádku celou knihovnu a za to jim děkuji. Díky i za to, že byly hodné, zvídavé, no prostě super.

Interaktivní výstava "Ryby, obojživelníci a plazi"

Interaktivní výstava - Ryby, obojživelníci a plazi Místní knihovna ve spolupráci se ZŠ Štěpánkovice uspořádala ve dnech 14. – 25. dubna 2008 interaktivní výstavu o rybách, obojživelnících a plazech. Autorem této výstavy je sdružení TELEPACE Ostrava. Děti se na této výstavě společně vydaly za poznáním života jednotlivých druhů a skupin ryb, obojživelníků a plazů.
Cílem této výstavy nebylo jen obohatit znalosti dětí o jednotlivých plazech, rybách a obojživelnících , ale děti si sami mohly vyzkoušet, jak se například želvě nosí její obrovský krunýř, nebo jak ropuška obecná si nakládá na záda nakladená vajíčka a chodí je namáčet do vody, nebo si vyzkoušely lovení hmyzu u chameleona, skládaly puzzle ve tvaru korálové rybičky, mohly se podívat na obrovskou maketu žraloka bílého, poznávaly hmatem zvířátka, skládaly z PET lahví co nejdelší anakondu, dozvěděly se různé rekordy a kuriozity ze světa těchto zvířat.
Dětem se na výstavě vždy hodně líbilo, hlavně dětem z nižších ročníků. Průvodcem celé výstavy byl dětem malý katalog, do kterého si děti dávaly razítka za splněné úkoly. Výstavy se zúčastnily také děti ze ZŠ Bohuslavice, a děti ze ZŠ Kobeřice. Děti z naší MŠ se také na výstavu přišly podívat a musíme konstatovat, že byly také moc šikovné. Nakreslily nám do knihovny krásné obrázky velkého žraloka. Obrázky jsou vystaveny ve vestibulu naší knihovny. Přijdťe se podívat!


Interaktivní výstava - Ryby, obojživelníci a plazi Interaktivní výstava - Ryby, obojživelníci a plazi Interaktivní výstava - Ryby, obojživelníci a plazi další foto >>>

Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny

Doufáme, že na 1. září 2008 nezapomene 34 malých prvňáčků, kteří byli toho dne pasování v krásné knihovně ve Štěpánkovicích na rytíře knížek a čtenáře knihovny. Přicházející prvňáčci se svými rodiči, ale i prarodiči, za zvuku slavnostní fanfáry, se možná trochu s obavami nemohli dočkat samotného pasování. Při pohledu na urozeného krále, urozenou královnu a milou princeznu se dětem tajil dech.
Vedoucí knihovny všechny krásně přivítala, vysvětlila, proč vůbec děti na pasování již třetí rok přišly, co mohou od knihovny očekávat a co jim knihovna nabídne v průběhu celého roku. Do knihovny mohou děti přijít kdykoli na různé besedy, soutěže, na luštění křížovek, čekají je zde krásné a zajímavé knížky a mohou také naslouchat hlasitému předčítání knížek na pokračování.
Děti obdržely přihlášku do knihovny s ročním vstupem zdarma, pamětní list a malou odměnu. Bylo krásné, že děti nezapomněly na Skřítka Knihovníčka, který v knihovně přebývá a hlasitě jej pozdravily. Letošní pasování bylo o to slavnostnější, že se ho účastnili hosté z obce, starostové okolních obcí a vzácní hosté Parlamentu České republiky, jelikož v tento den se uskutečnilo také slavnostní otevření zrekonstruované štěpánkovické Základní školy, ve které obecní knihovna sídlí. Doufáme, že toto pasování nebylo poslední, bude se v něm zdárně pokračovat, a že děti nebyly v knihovně naposledy, ale budou ji navštěvovat i nadále.
Tyto akce se uskutečňují na podporu zájmu o čtení a hlasité předčítání.

Knihovna o prázdninách nezahálela

Knihovna o prázdninách nebyla přístupná z důvodu rekonstrukce ale přesto nezahálela. Paní knihovnice připravily pro děti ale i dospěláky různé prázdninové akce. V červenci se uskutečnila výtvarná dílna batikování, kterou navštívily jak děti tak i dospělí. Konečné výsledky byly vskutku originální, každé tričko, každý šátek, každé šaty – byly originál.
Nemálo bylo vydařené i letní kreslení na asfalt, kterého se zúčastnilo asi na 30 dětí, přišly ale i maminky se svými ratolestmi. Ulice Družby se tak mohla chlubit krásnými obrázky. Děti obdržely také odměny a malé občerstvení. Všichni se už těší na příští rok. No a poslední prázdninová akce byla sportovního rázu Děti měly k dispozici sportovní hřiště celé dopoledne. Hrál se fotbal, tenis, plážový volejbal a další kolektivní hry např. Na rybáře a rybky a další. Akce byla opět super, děti i dospělí byli spokojeni.
Knihovna je znovu otevřena a všichni jsou srdečně zváni, jak k půjčování knih, tak i na různé besedy, výtvarné dílny atd.

Týden knihoven v naší knihovně.

Týden knihoven - Stromečky z korálků Stromečky z korálků
V rámci týdne knihoven se v říjnu uskutečnila výtvarná dílna, kde si všichni mohli vyrobit krásný svítící stromeček z korálků.
Převážně přišly starší ženy ale i se svými vnoučaty.
Některé ženy přinesly na ochutnání své kuchařské umění, byly to například vynikající kokosky, dále pak byly k zakousnutí slané housky.
Každý si vyrobil krásný stromeček, nálada byla super, všichni se vzájemně dobře pobavili.


Týden knihoven - Škola naruby II 2008 Škola naruby

V říjnu se také sešli maminky s dětmi v rámci projektu Škola naruby.
Děti společně s maminkami vyrobili podzimní zahrádku, ochutnali ovoce z podzimní zahrádky, představili své oblíbené knížky a také se dozvěděli, jak je důležité číst dětem.
Opět to bylo příjemné setkání pro děti i maminky.Jiří Mára cestuje na Nový Zéland
A do třetice jsme v knihovně zažili další krásný podvečer. Do knihovny zavítal známý cestovatel a spisovatel Jiří Mára. Jiří Mára necestuje sám. Cestuje se svým tělesně postiženým synem, který trpí zákeřnou nemocí. Naše přednáška byla o Novém Zélandu o severním ostrově. Diaprojekce byla opravdu skvělá, vyprávění záživné, atmosféra skvělá. Tak lze hodnotit besedu s tímto obdivuhodným člověkem.

Vánoční tlachy v roce 2008

Vánoční tlachy v roce 2008 I v roce 2008 připravily naše knihovnice již tradiční předvánoční setkání žen, dívek a babiček pod názvem Vánoční tlachy.
Setkání bylo spojeno se soutěží o nejkrásnější vánoční cukroví. Setkání bylo opět velice příjemné, ženy se pobavily, posmály, vyměnily si navzájem zkušenosti, recepty, zazpívaly si písničky, dozvěděly se také něco o slavení vánočních svátků v jiných zemích.
Každé účastnici byl věnován kalendář, aby sledovaly, kdy opět budou Vánoční tlachy, na které se už všichni těší.

Výherkyněmi v soutěži se staly: paní A. Hanzlíková, paní A. Harazimová a slečna Z. Stošková. Všem gratulujeme.


Vánoční tlachy v roce 2008 Vánoční tlachy v roce 2008

Roční zhodnocení práce a aktivit v Obecní knihovně

V roce 2008 jsme v Místní knihovně ve Štěpánkovicích zaregistrovali celkem 374 čtenářů, z toho 228 čtenářů do 15-ti let. V místní knihovně máme veřejný internet, který využívá velká část mládeže, a naším úkolem pro příští rok bude , přilákat více seniorů pro práci s počítačem a internetem. Ve své práci se zaměřujeme na individuální práci se čtenáři. Naši čtenáři jsou postupně seznamováni s činností knihovny a uspořádáním knižního fondu. Náročné dotazy zodpovídáme žáků ZŠ, nejvíce z oblasti literární výchovy, dějepisu, fyziky atd.
V prostorách knihovny proběhla spousta přednášek, besed, knihovnických lekcí a workshopů. Besedy a knihovnické lekce probíhají ve spolupráci se školou a na žádost kantorů. V celém roce 2008 probíhalo a bude probíhat pondělní společné čtení pro děti z družiny a ostatní zájemce. Děti pak, jako zpětnou vazbu kreslí obrázek na čtené téma.Dále pak probíhala celostátní akce Škola naruby, kdy se v knihovně scházely maminky se svými dětmi a společně si povídaly o přečtených knížkách o zážitcích u večerního předčítání. Tyto akce byly velice zajímavé, úspěšné.
Dále pak probíhaly každý měsíc výtvarné dílny pro děti i dospělé, o které je stále velký zájem. Jedná se o komunitní setkávání občanů, které jsou opravdu super.Samozřejmě proběhla již tradiční andersenovská noc. Je to vždy velice úspěšná akce. Jako hlavní téma jsme zvolili Čapkovo Povídání o pejskovi a kočičce. Předčítali jsme pohádku, pekli jsme s dětmi dort, soutěžili, luštili kvíz, tancovali, večeřeli, vyprávěli si, zdobili jsme pohádkovník, kreslili skřítka Knihovníčka, hodně jsme se smáli, hodně jsme se báli a vše jsme si pořádně užili.Děti obdržely krásné pamětní listy, časopis od nakladatelství Fragment a Andersenovskou pohlednici.
Dále také proběhly již tradiční Velikonoční tlachy, které byly opět velice příjemné. Jako jedna z velice úspěšných výtvarných dílen bylo pletení košíčků netradičním způsobem. Pletařkám se podařily pěkné výtvory, účastnilo se spousta mladých dívek dokonce také jeden mladý muž.
Dále pak Místní knihovna uspořádala interaktivní výstavu o rybách, obojživelnících a plazech. Děti se na této výstavě vydaly za poznáním života jednotlivých druhů a skupin ryb, obojživelníků a plazů. Dětem se na výstavě vždy hodně líbilo, hlavně dětem z nižších ročníků.Výstavy se zúčastnily také děti ze ZŠ Bohuslavice děti ze ZŠ Kobeřice.
Pozvali jsme také do naší knihovny ilustrátora, spisovatele a baviče pana Adolfa Dudka, který pro děti uspořádal zábavnou show „Hrajeme si s malířem“. Vystoupení bylo originální a zábavné.
Knihovna o prázdninách nebyla přístupná z důvodů rekonstrukce, ale přesto nezahálela. Připravili jsme pro dospěláky a pro děti výtvarnou dílnu batikování, nemálo vydařené bylo kreslení na asfalt no a poslední prázdninovou akci , kdy děti měly k dispozici sportovní hřiště celé dopoledne.
Samozřejmě, že po prázdninách 1.září se uskutečnilo již tradiční pasování prvňáčků. Letošní pasování bylo o to slavnostnější, že se ho účastnili hosté z obce, starostové okolních obcí a vzácní hosté Parlamentu České republiky, jelikož se v tento den uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruované štěpánkovické základní školy.
Na podzim proběhl týden knihoven, ve kterém se sešly maminky s dětmi ke společnému čtení, proběhla výtvarná dílen, vyráběly se stromečky z korálků, a také k nám zavítal známý cestovatel a spisovatel Jiří Mára.
V předvánočním čase se uskutečnilo zdobení adventních věnců a Vánoční tlachy, na které se už všichni opět moc těší v příštím roce.
Doufáme, že podobné akce se budou moci uskutečňovat v knihovně i nadále za pomoci Obecního úřadu, nebo za pomoci dotací, o které jsme letos žádali.

(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR