Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Akce 2011

Literární soutěž „Můj sen“

„Můj sen“

Po celý rok 2011 mohli občané Štěpánkovic přispívat svými dílky do literární soutěže s názvem „Můj sen“, kterou vyhlásil čtvrtletník Štěpánkovický zpravodaj ve spolupráci s Místní knihovnou.
V každém vydání Zpravodaje v roce 2011 byly otištěny ty nejlepší příspěvky a z nich v prosinci vyhodnocen z každé kategorie jeden vítěz. V kategorii dospělých zvítězila p. Květoslava Magerová a v kategorii do 15 let. žákyně 7. ročníku ZŠ Hana Bolatzká. Krásné ceny v podobě knihy, sady per a diplomu oběma vítězkám slavnostně předal starosta obce Bernard Halfar v Místní knihovně.


„Můj sen“ „Můj sen“ „Můj sen“

Vyhodnocení soutěže „Kamarádi moudrosti“

Vyhodnocení soutěže „Kamarádi moudrosti“

Soutěž „Kamarádi moudrosti“ byla určena pro děti od 7 do 15 let a probíhala od 15. září do konce listopadu. Soutěže se zúčastnilo 56 dětí. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. Kategorie jednotlivců a kategorie tříd. Vítězem v kategorii tříd se stala II.B s paní učitelkou třídní Gabrielou Langrovou. Odměnou jim byl putovní pohár, diplom a velký marcipánový dort.
V kategorii jednotlivců bylo pořadí následující:
1. místo Barbora Harasimová IV. třída
2. místo Barbora Čušková IV. třída
3. místo Martin Bořucký IV. třída
Každý z těchto šikovných čtenářů obdržel krásnou knihu a diplom. Celá IV.třída se umístila na druhém místě v kategorii tříd. Bylo milým překvapením, že malí druháci souhlasili s rozdělením dortu se svými spolužáky již výše zmíněné třídy. Předávání cen vítězům se ujal sám pan starosta Bernard Halfar, který dětem popřál a připil si s nimi z vítězného poháru dětským šampaňským.
Děkujeme sponzorům za finanční příspěvek na odměny dětem. Děkujeme také rodičům, kteří pomáhali dětem s luštěním zadaných kvízů, hádanek a křížovek a během celé soutěže je podporovali.


Vyhodnocení soutěže „Kamarádi moudrosti“ Vyhodnocení soutěže „Kamarádi moudrosti“ Vyhodnocení soutěže „Kamarádi moudrosti“ další foto >>> (38)

Tvořivá dílna s vánoční tématikou - Ubrousková technika

Ubrousková technika

Ubrousková technika - velmi oblíbený způsob zdobení různých předmětů.
A tak tvořivá dílna v knihovně byla velkým lákadlem pro všechny zájemce. Pro velký zájem byla dílna rozdělena na dva podvečery.
Každý si podle své fantazie nazdobil velkou zavařovací sklenici ubrousky s vánočními motivy, morušovým papírem a umělým sněhem.
Výrobky byly opravdu krásné, poslouží jako svícen či váza. Přítomní se příjemně bavili a těší se na další tvořivé setkání v naší knihovně.


Ubrousková technika Ubrousková technika Ubrousková technika další foto >>> (38)

Autorské čtení knihy “Dobrodružství kapříka Metlíka“

Dobrodružství kapříka Metlíka

V pátek 2. prosince se žáci nižšího stupně ZŠ Štěpánkovice zúčastnili autorského čtení knihy “Dobrodružství kapříka Metlíka“.
Tuto knihu jim představil sám autor Jan Opatřil, který byl dětem blízký nejen věkem, ale i způsobem pojetí celé besedy.
Děti, ale i paní učitelky se bavily skvěle. Se všemi si povídal o rybách, vodě a rybářích. Přečetl dětem dvě ukázky ze své knihy a poté jim vždy položil několik otázek navazující na čtený text. Pokud děti odpověděly správně, odměnou jim byly kyselé rybičky, které snad chutnají všem dětem.
Vyprávění bylo zábavné i poučné a tomu, komu se skutečně kniha líbila, si ji mohl i s věnováním autora zakoupit.


Dobrodružství kapříka Metlíka Dobrodružství kapříka Metlíka Dobrodružství kapříka Metlíka další foto >>> (67)

Dětská předvánoční tvořivá dílna

Dětská předvánoční tvořivá dílna

Ve čtvrtek 1. prosince jako každoročně navštívili naši knihovnu lektorky ze známého nakladatelství Anagram.
Téměř třicet šikovných dětí si vyrobilo ozdobné koule z proužků a perliček a zkusily si vyrobit z korálků vánoční hvězdu.Dětská předvánoční tvořivá dílna Dětská předvánoční tvořivá dílna Dětská předvánoční tvořivá dílna další foto >>> (28)

Tvořivá dílna “Kusudama“

Kusudama - 2011

Bylo pro nás milým překvapení, když se úterní podvečer knihovna zaplnila tolika zájemci o tvořivou dílnu „Kusudama“.
Pod dohledem zkušené lektorky se všichni naučili základní tvary pro výrobu koule štěstí, někteří dokonce zvládli celý výrobek.
Své výrobky prezentovala také firma OPTYS, která se zabývá prodejem dekorativních materiálů a výtvarných potřeb.

Kusudama - 2011 Kusudama - 2011 Kusudama - 2011 další foto >>> (21)

MŠ Rohov v naší knihovně

MŠ Rohov v naší knihovně Rok s Krtkem
Celoroční pásmo povídání, her, čtení pohádek a jiných aktivit, které jsme připravily pro děti z mateřských škol.
Proč zrovna Krteček? Určitě si všichni vzpomínáte na Mončičáka, želvy Ninja, na panenky Barbie a mnoho dalších. Jak se tito pohádkoví hrdinové rychle objevili, tak také rychle zmizeli a na jejich místo nastupovali další noví hrdinové. Jen jedna postavička stále provází už několik generací dětí a provázet bude určitě v budoucnosti, a tou je samozřejmě Krtek. Kamarád všech zvířátek, který má svým chováním k dětem velmi blízko.
Stejně jako ony se začíná orientovat ve světě, tím, že jej pozoruje, poznává a zkoumá. Učí se spolupracovat s ostatními zvířátky, pomáhá jim, když je třeba, a získává si tak dobré kamarády. A tak se Krteček stal malým průvodcem návštěv dětí u nás v knihovně. A protože první setkání rohovských dětí se uskutečnilo v podzimních dnech, vybrali jsme pohádku“ Jak se krtek loučil s čápem“. Po úvodním poslechu této pohádky, děti zhodnotily jednání jednotlivých postaviček, dozvěděly se, kteří ptáčci na podzim odlétají, kteří zůstávají a kteří k nám přilétají jako zimní hosté. Děti si zatančily tanec čápů a sýkorek, ochutnaly a poznávaly různá semínka a nakonec si z připravených tvarů vyrobily malého ptáčka.
Dětem se připravené aktivity dle ohlasů velmi líbily a na předvánoční setkání s Krtečkem se vždy těší.


MŠ Rohov v naší knihovně MŠ Rohov v naší knihovně MŠ Rohov v naší knihovně další foto >>> (23)

Poprvé v knihovně a Nejmilejší večerníčky

Tomáš Halfar

Malí prvňáčci společně s paní učitelkou přijali pozvání paní knihovnice na besedu zaměřenou na seznámení s knihovnou a na nejmilejšími večerníčky.
Děti nadšeně poslouchaly, hrály si a na závěr dostaly malý knihovnický domácí úkol: Děti měly možnost nakreslit svůj nejoblíbenější večerníček.
Děti splnily úkol na výbornou. Zde můžete shlédnout ty nejzdařilejší a zároveň obrázky prvňáčků jak si vpomínají na letošní Pasování dětí na čtenáře knihovny.


Eliška Wihodová Aneta Večerková Ondřej Keske Marek Vltavský Jan Tomíček Jan Slivka Valentýnka Vitásková Ondřej Keske Marek Skuplík

Krtek a drak

Krtek a drak Pro děti z mateřské školy ve Štěpánkovicích zdejší knihovnice připravily besedu na podzimní téma pod názvem Krtek a drak.
Děti pozorně naslouchaly povídání o smutném drakovi, který spadl z výšky na zem a neuměl vzlétnout. Krteček, který šel náhodou kolem, dráčkovi pomohl a pomohl nejen on.
Děti se také dráčkovi snažily pomoci. Začaly napodobovat vítr a dráček se opět vznesl. Děti si také vyzkoušely, co všechno může vítr dokázat a některé dokonce samy nafoukly balónek, namalovaly velké oči, pusu a proháněly se společně s balónky po knihovně.

Na závěr děti předvedly, co se o podzimu ve školce naučily ony samy. A povedlo se jim to výborně.


Krtek a drak Krtek a drak Krtek a drak další foto >>> (24)

Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny

Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny Jako každoročně i letos se paní knihovnice a pan místostarosta pohádkově přeměnili na královnu a krále, aby společně malé prvňáčky slavnostně pasovali na rytíře knížek a čtenáře knihovny. A nápomocen k tomu jim byl i písař „Pravčický“.
Slavnostního pasování se tentokrát zúčastnilo 28 dětí, které pozvání do knihovny přijaly a společně se svými rodiči do knihovny přišly. Upovídaná královna děti přivítala, král Knihomol děti pasoval a písař Pravčický vše poctivě zapisoval.
Děti na památku obdržely pamětní list se čtenářským slibem, omalovánku a samozřejmě přihlášku do knihovny. Doufáme, že přihlášených dětí bude hodně a knihovna se stane místem, kde děti budou příjemně a rádi trávit část svého volného času.
Naše díky patří přítomným hostům z vedení obce a vedení ZŠ, kteří tuto akci podporují a vždy se tohoto pasování účastní.


Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny Pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny další foto >>> (67)

Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011


5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 5. den - "A je tady, bohužel, KONEC!"
Brzy ráno pár odvážlivců se šlo rozcvičit na školní hřiště, a po ranní hygieně a malém úklidu byla pořádná snídaně. Domácí buchty a kakao.
Tento poslední den byl již oddechový, ještě dopoledne si děti zahrály živé “Člověče nezlob se“ a tolik oblíbenou hru „Šáteček“.
Po obědě pak nastalo vyhodnocení všech aktivit tábora. Bobříci a soutěže družstev. Děti obdržely medaile, diplomy a pamětní listy.
V úplném, závěru proběhla anketa dětí i rodičů, o tom, jak se jim první ročník příměstského tábora líbil, a zda byli spokojeni. Bylo pro nás, vedoucí, velkým potěšením, když jsme slyšeli především kladné ohlasy a názory nejen dětí ale i jejich rodičů.
A tak skončil 1. ročník příměstského tábora v knihovně ve Štěpánkovicích.


5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 5. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 další foto >>> (44)


noc - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 Noc ze 4. na 5. den - "Bojíme se?"
Opékaly se buřty, chleba a zpívaly táborové písně.
Dokonce nás svou návštěvou poctili dva hlavní představitelé naší obce, pan starosta a místostarosta.
A protože už byla pořádná tma a měsíc krásně svítil, následovala tajemná stezka odvahy. Na této stezce dětem křížili cestu různá hrůzostrašná strašidla. Děti, které se na stezku odvahy vydaly, jí prošly zcela bez úhony. Někteří si ovšem na ni ani netroufli, a tak bohužel nezískali bobříka odvahy.
A protože tento den byl opravdu náročný, po návratu do knihovny si děti našly své místečko na spaní a netrvalo dlouho a v knihovně už nebylo slyšet ani hlásku, jen spokojené oddechování malých táborníků.


noc - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 noc - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 noc - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 další foto >>> (41)


4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 4. den - "Cvičíme, plaveme, prostě sportujeme"
Čtvrtý, předposlední den tábora se děti a vedoucí rozhodli pro opravdu náročné prožití tohoto dne.
Dopoledne se plnili bobříci mrštnosti, síly a také někteří odvážní bobříka mlčení. Skoro všichni byli v plnění úspěšní. Při přetahování lanem si svou zdatnost a sílu vyzkoušeli takéi vedoucí ale bohužel neúspěšně. 36 dětí proti 6 vedoucím. Byla to fuška. Děti samozřejmě vyhrály.
Výborný oběd nám dal sílu na pěší túru do Aquaparku, kde děti plnily bobříka plavce. Nikdo se naštěstí neutopil a tak jsme se v plném počtu vrátili opět pěšky zpátky do Štěpánkovic.
V cukrárně Donato jsme se občerstvili super pohárem a takto nabiti energií táborníci společně s vedoucími začali připravovat tolik očekávaný táborák.


4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 4. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 další foto >>> (79)3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 3. den - "Cesta za tajemstvím Bílé paní"
Třetí den, pro tábory prý kritický, se skupina malých táborníků vydala vlakobusem na cestu směr – Hradec nad Moravicí.
Bohužel počasí nám tentokrát nepřálo ale vydrželi jsme. V průběhu cesty měly děti za úkol hledat kousky puzzlí, ze kterých byl na závěr poskládán fotoobraz všech výletníků. Děti byly šikovné a 9 puzzlí se jim podařilo najít.
V Hradeckém zámku si prohlédly výstavu historických kočárků a historických zbraní. Na prohlídce se znenadání zjevila Bílá paní, která je vyzkoušela ze znalostí historie a za odměnu jim podala chybějící puzzlík.
Po strastiplné stezce lesem jsme došli hladoví a unavení k restauraci Sport, kde si děti díky dlouhé čekací době na menu krásně odpočinuly.
A protože déšť neustával, rozhodli jsme se pro dřívější návrat do Štěpánkovic, kde jsme zhodnotili celý výlet.


3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 3. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 další foto >>> (43)


2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 2. den - "Po stopách Vinetoua"
Tak by se dal nazvat další den našeho táborového týdne. Děti si společně s vedoucími vyrobily a nazdobily indiánské čelenky a už se z nich stali skoro opravdoví indiáni.
Kam jsme se vydali tentokrát? Protože k indiánům patří koně, tak naše cesta vedla právě tam. Na Albertovec. Prohlídka stájí a projížďky kočárem byly pro děti opravdovým zážitkem. Děti se vyřádily na nově postaveném dětském hřišti a po dobrém obědě se vydaly zpátky do Štěpánkovic. Cestou alejí děti čekala soutěž, která pak byla následně v knihovně vyhodnocena.
Ve Štěpánkoivích malí indiáni navštívili opravdové týpí, ochutnali indiánský perník, narozeninový dort, zaskákali si na trampolíně, plnili bobříka síly, kterého budem plnit i zítra a dokonce ochutnali „buvolí krev“.
Program byl zcela vyčerpávající a tak se unavení indiáni vrátili zpátky do knihovny vyhodnotit soutěže a zapsat vše do svých zápisníků.


2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 2. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 další foto >>> (56)


1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 1. den - "Honba za piráty"
35 dětí a šest dospěláků se po zdobení triček a vydatné svačině vydalo za pokladem pirátů, který byl ukrytý neznámo kde. Celá skupina dětí se vydala na náročnou cestu podle záhadné mapy, která jim ukazovala daný směr. Děti cestou za pokladem zdolávaly různé překážky, plnily odvážné úkoly jako například lovení ryb v „moři“ plném mořských příšer, při sportovním klání se také mnohdy zapotily a odměnou jim pak byl zub obránce pokladu “pejska“ Berryho.
Nakonec po náročné cestě za pokladem došly k cíli. Poklad byl ukrytý v lese na Svobodě a strážila jej mladá pirátka. Ale ani té se malí odvážlivci nelekli. Pirátské šátky, zlaté mince, a pirátská vlajka byly pokladem, který na děti čekal. Celou cestu děti sbíraly symboly pirátství a navlékali si je na provázky.
A protože cesta byla dlouhá a vyčerpávající, výborný oběd paní Šárky se stal jejich další odměnou. Některé děti si splnily i Bobříka zručnosti a naučiliy se 3 základní uzly. Ti ostatní to jistě doženou v následujících dnech.
Po návratu do knihovny si děti první den vyhodnotily a pro ně zajímavé a příjemné zážitky zapsaly a zakreslily do připravených zápisníků, které je budou provázet celým táborem.


1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 1. den - Příměstský tábor v knihovně - Štěpánkovice 2011 další foto >>> (37)

Tradiční kreslení na asfalt 2011

Kreslení na asfalt 2011 Ve čtvrtek 28. července 2011 se ve Štěpánkovicích konečně umoudřilo počasí a konečně se ukázalo sluníčko, což bylo příznivé pro zhruba 60 dětí, které přišly na tradiční kreslení na asfalt.
Děti zaplnily asfaltovou plochu před Obecní knihovnou svými kresbami a fantazií nešetřily. Téma kreslení znělo: “Co nebo koho mají děti nejraději“.
Zhruba po hodinové náročné práci se na ploše objevily: maminky, tatínkové, žirafy, koníci, auta, traktory, pistole, želvy, pohádkové postavičky a další různé milé kresbičky.
Odměnou pro všechny byl dobrý pocit z tvořivé práce a protože sluníčko hezky hřálo a bylo teplo, občerstvením pro děti se tentokrát stal ovocný džus Jupík! Díky patří maminkám, babičkám a také tatínkům, kteří si udělali čas a děti na kreslení doprovázeli.


Kreslení na asfalt 2011 Kreslení na asfalt 2011 Kreslení na asfalt 2011 další foto >>> (56)

Klíčkování prvňáčků

Klíčkování prvňáčků 2011 Jako každým rokem i tentokrát se v naší knihovně uskutečnilo tzv. „Klíčkování prvňáčků“. Pro ty děti, které se naučily během celého školního roku číst, navštěvovaly knihovnu, půjčovaly si knížky, tak právě pro tyto malé čtenáře, skřítek Knihovníček společně s pohádkovým Medvědem připravily zábavný program. Děti si společně s pohádkovými postavami povídaly o knížkách, které si už stačily přečíst. Skřítek s medvědem se dokonce dozvěděly, že děti čtou nejen pohádky ale také knížky naučné a různé encyklopedie, což je velmi potěšilo. Děti předvedly své čtenářské dovednosti čtením krátkých vět z knížky „ Medvědí příběhy“, za což byly odměněni zlatým klíčem, který odemyká „záhadnou komnatu čtení“. Pro ty nejšikovnější čtenáře byla připravena knižní odměna a to knížka „Okno do komína“, kterou napsala Ivona Březinová.
Nechyběl samozřejmě ani kvíz, osmisměrka a doplňovačka. Děti byly šikovné a úkoly hravě zvládaly, za což byly odměněny sladkou odměnou. Také ochutnaly pravý včelí med, který Medvídek přinesl z lesa. Dětem opravdu hodně chutnal, lepily se na medvěda a nechtěly se jej pustit. Byla to velká legrace.
Na závěr dostaly děti od skřítka Knihovníčka a Medvídka úkol. Měly nakreslit svá nejoblíbenější písmena. Děti se snažily a úkol splnily na výbornou!
Rádi bychom poděkovali všem kantorům z naší základní školy, kteří knihovnu s dětmi v rámci výuky navštěvují a tím děti inspirují k četbě knížek a k návštěvám knihovny.


Klíčkování prvňáčků 2011 Klíčkování prvňáčků 2011 Klíčkování prvňáčků 2011 další foto >>> (29)

Tvořivá dílna Qulling

Quilling 2011 Ve čtvrtek odpoledne se knihovna proměnila ve tvořivé centrum.
Těsně po poledni dorazily děti z naší základní školy a pod dohledem zkušené lektorky si vyrobily zajímavé a originální přání pro své kamarády a blízké. Získaly nejen pěknou inspiraci ale naučily se novu techniku, u nás zatím ještě málo rozšířenou. Děti byly šikovné a skoro všechny výrobky se povedly.
Následně pak děti vystřídali dospěláci, kterým šla práce také pěkně od ruky. Dokonce si stihli i popovídat a vypít “dobrou kávu v knihovně“.
Celá akce se uskutečnila za podpory nakladatelství Anagram, jejichž knížky jsou plné báječných nápadů a jsou také k půjčení v naší knihovně.


Quilling 2011 Quilling 2011 Quilling 2011 další foto >>> (26)

Výsledky soutěže o nejlepší BiblioWeb v roce 2011   Biblioweb-2011

Zapojili jsme se do soutěže o nejlepší biblioweb (knihovnický web) v roce 2011.
Hlasování probíhalo od 21. února do 10. března 2011. Internetové stránky hodnotili odborníci dle stanovených kritérií a také veřejnost.
Soutěže se zúčastnilo 61 knihoven a naše knihovna se dle odborníků umístila na 44. místě. V internetovém hlasování veřejnosti jsme se umístili na místě 17.
Všem hlasujícím děkujeme za podporu.
Podrobné výsledky naleznete zde>>

Rosteme s knihou

„Příběh tisíce a druhé noci aneb literatura arabského světa“

Svět knihy vyhlašuje literární soutěž v rámci kampaně na podporu četby Rosteme s knihou

Více informací zde…!!!

 

Velikonoční tlachy

Velikonoční tlachy 2011 V knihovně jako každoročně probíhaly „Velikonoční tlachy“. Tentokrát jsme výtvarný workshop zaměřili na pletení z papíru.
Všichni šikovní, kteří se setkání zúčastnili si vyrobili pod vedením paní Jarmily Šímové originální nádoby a vázy. Nejen dospělaci ale i děti si přišli popovídat, odpočinout, něco pěkného vyrobit.
Výborné frgály z pekárny v Bolaticích chutnaly všem, připravená káva také a už se všichni těší na další akci v knihovně.
Velikonoční tlachy 2011 Velikonoční tlachy 2011 Velikonoční tlachy 2011 další foto >>> (20)

Noc s Andersenem již pošesté

Noc s Andersenem 2011 32 dětí, 2 knihovnice a 3 pomocníci strávili kouzelnou noc s Andersenem již pošesté ve štěpánkovické knihovně. Letos bylo pro děti připraveno sousta aktivit.
Jako každý rok se děti na počátku vzájemně seznámily, daly si zajímavé přezdívky a už se čekalo co dále. Před knihovnou jsme společně zasadili pohádkový strom „Anderseni fabularis“, kdy každý přiložil ruku k dílu.
Poté následovala cesta za pokladem, kde děti pomocí indicií hledaly poklad. Dokonce jednu indicii nám předal samotný duch H. Ch. Andersena a také nám pomohl najít cestu dále, když se nám podařilo zabloudit. Poklad v podobě kouzelných mincí a špekáčků jsme ale nakonec přece jen našli. Všichni už měli velký hlad a tak se rozdělal oheň a špekáčky jsme si pomalu opékali.
A protože už byla hodně velká tma, rozhodli jsme se vydat na stezku odvahy. Všichni, kteří bez úhony stezkou došli až do knihovny, zanechali svůj podpis na prastaré listině.
Následovalo čtení andersenovských pohádek a v návaznosti na ně děti hrály různé soutěže. Nakonec jsme nevynechali ani vyvolávání duchů a k našemu překvapení duch Andersena přece jen přišel. Některé děti v něm dokonce poznaly pana starostu. Ale kdo ví? Z duchařské návštěvy měly děti obrovskou radost a to nejen proto, že jim přinesl tolik oblíbenou pizzu.
Protože už bylo hodně po půlnoci, nejmenší čtenáři se šli zachumlat do svých pelíšků a ti starší si ještě dlouho povídali o prožitém pohádkovém večeru. Druhý den ráno děti obdržely pamětní listy a vydaly se domů.
Za podporu patří díky vedení obce Štěpánkovice, Kofola a.s. a firmě Klemens, kteří celou akci sponzorovali.


Noc s Andersenem 2011 Noc s Andersenem 2011 Noc s Andersenem 2011 další foto >>> (36)

Veselé a dovádivé čtení v knihovně

Veselé a dovádivé čtení v knihovně V rámci měsíce března, jakožto měsíce čtenáře, bylo pro děti z mateřských škol ve Štěpánkovicích a v Rohově připraveno veselé čtení v knihovně.
Dětem se předčítala legrační pohádka naruby O zlaté rybce, následovně se pak dozvěděly, jak je to správně a také sami pohádku dle obrázků sestavily. A jelikož se blížil apríl, byla pro ně připravena i aprílová pohádka s obrázky, kdy děti pomáhaly paní knihovnici pohádku vyprávět.
Na závěr se knihovna proměnila v loutkové divadlo a knihovnice v převlečení za skřítky zahrály dětem pohádku O koblížkovi. Děti samotné byly do představení aktivně zapojovány. Dle reakcí dětí bylo znát, že se jim v knihovně líbí a doufáme, že se budou rádi do knihovny vracet.


Veselé a dovádivé čtení v knihovně Veselé a dovádivé čtení v knihovně Veselé a dovádivé čtení v knihovně další foto >>> (11)

Maratón čtení v knihovně

Maratón čtení v knihovně Maraton čtení se v naší knihovně konal úplně poprvé. Pozvání přijala regionální básnířka a spisovatelka Jana Schlossárková a cestovatel Roman Vehovský.
Paní Schlossárková svým vyprávěním a čtením ze svých knih příjemně pobavila nejen malé žáčky ale také samotné kantory.
Nejinak tomu bylo i u čtení Romana Vehovského, který mládeži představil svou knihu „Cestou osudu a náhody“, ze které předčítal. Samotné čtení bylo obohaceno zajímavými postřehy ze své daleké cesty a dokonce děti i kantoři dostali domáci úkol, najít v textu své knihy ukrytou záhadu. Odměnou byl zajímavý suvenýr z jeho cesty.
Rádi bychom poděkovali nejen našim hostům ale také kantorům ze štěpánkovické základní školy za spolupráci a projevený zájem.


Maratón čtení v knihovně Maratón čtení v knihovně Maratón čtení v knihovně další foto >>> (9)

Biblioweb-2011
Zapojili jsme se do soutěže o nejlepší biblioweb (knihovnický web) v roce 2011.
Hlasování se může zúčastnit i veřejnost, a to na stránkách soutěže o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu - BiblioWeb 2011
Pokud se vám stránky štěpánkovické knihovny líbí, budeme rádi, když věnujete naší knihovně hlas. Hlasování probíhá až do 10. března 2011, hlasovat můžete zde...
Děkujeme.

Soutěžní plakát - Linda Vidová

"Plakát – Celé Česko čte dětem 2011“

Naše knihovna se zapojila do celostátní soutěže “Plakát - Celé Česko čte dětem 2011“ a to s výtvarnou prací naší mladé čtenářky Lindy Vidové (15 let).
Děkujeme naší mladé čtenářce za účast v soutěži, za odvahu a především za práci, kterou vytvořila. Bylo určitě těžké vybrat z 1902 výtvarných prací ty nejlepší a ikdyž práce naší čtenářky nebyla vybrána patří ji velké díky!
Výtvarnou práci si můžete prohlédnout kliknutím na obrázek.
Výsledky soutěže naleznete zde...

Soutěž v rychločtení

Soutěže se zúčastnilo 15 malých čtenářů, což nás mile překvapilo. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií.
Děti četly úryvky z různých pohádkových knížek a hodnotilo se, kolik slov čtenář přečte za 1 minutu.
Děti se umístily takto:

 

I. kategorie 8-9 let II. kategorie 10-11 let III. kategorie 12 a více let
1. Leonka Drastíková - 95 slov
2. Sára Fichnová - 84 slov
3. Adélka Kromrová - 65 slov
1. Štěpán Harazim - 139 slov
2. Marek Michalík - 115 slov
3. Jakub Fojtík - 113 slov
1. Kristýna Stromská - 178 slov
2. Marie Hartmannová - 145 slov
3. Marie Volná - 140 slov

 

Všem vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme!!!!


Soutěž rychločtení 2011 Soutěž rychločtení 2011 Soutěž rychločtení 2011 další foto >>> (11)

"Plakát – Celé Česko čte dětem 2011“

Soutěž

Knihovna ve Štěpánkovicích se zapojila k celostátní výtvarné soutěži s názvem „Plakát Celé Česko čte dětem 2011“.
Pořadatelem soutěže je Celé Česko čte dětem a jejím cílem je vytvořit plakát, který je bude po dobu jednoho roku reprezentovat. Soutěž je určena pro děti od 3 do 15 let.
Soutěžící musí splnit tyto podmínky:
• obrázky nakreslit na kartón velikosti minimálně A4
• na zadní stranu musí uvést: jméno, příjmení, věk, adresu školy (MŠ, knihovny, atd.), telefonní číslo a e-mail

Své práce odevzdejte v knihovně do pondělí 21.února 2011 nebo přímo pošlete na adresu Celé Česko čte dětem, o. p. s., Mánesova 27, 737 01 Český Těšín. Více informací na www.celeceskoctedetem.cz.
Vítězové obdrží diplomy a krásné ceny.

Výtvarný workshop k sv. Valentýnu

Výtvarný workshop k sv. Valentýnu Šikovné starší ženy a mladé slečny si v knihovně vyrobily originální dáreček pro své blízké.
Hrneček s pěknou kresbou, nebo nalepenými tvary určitě udělal radost tomu, koho mají rádi.
V knihovně se nás sice nesešlo mnoho ale stálo to za to.
Všichni si vyrobili pěkné dárečky, nálada byla také dobrá a výborný koláč s kávou chutnal všem.
Výtvarný workshop k sv. Valentýnu Výtvarný workshop k sv. Valentýnu Výtvarný workshop k sv. Valentýnu další foto >>> (9)

Žokej Marek Stromský besedoval ve štěpánkovické knihovně

Marek Stromský Marek Stromský, slavný žokej bydlící ve Štěpánkovicích, přijal pozvání do naší knihovny a s žáky deváté třídy besedoval o svých začátcích a současném působení v jezdeckém sportu. Mladí lidé se dozvěděli spoustu zajímavého z života tohoto sportovce. Marek jim svým vyprávěním ukázal, že cesta k úspěchu je velmi náročná a mnohdy vyčerpávající. Promítáním jsme si připomněli loňský ročník Velké pardubické, o které žokej také vyprávěl. Žáci měli možnost shlédnout i vítězné poháry, dres a koňská sedla, které mladý žokej přinesl na ukázku. Beseda byla velmi zajímavá a pan Stromský přislíbil, že u nás v knihovně není naposledy.
Už se totiž na něj těší žáci nižšího stupně základní školy ve Štěpánkovicích.


Marek Stromský Marek Stromský Marek Stromský
(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR