Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

Projekty a granty

Projekty v roce 2012

Kniha pro prvňáčka

Už jsem čtenář aneb „Kniha pro prvňáčka“
Naše knihovna se již potřetí zapojuje do celostátní ho projektu „Už jsem čtenář“.
Úkolem přihlášených knihoven je připravit pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádat další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih a jiné).
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Tentokrát se jedná o knihu oblíbené českého spisovatele Miloše Kratochvíla - „Komu patří škola“, kterou ilustruje přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková.

Projekty v roce 2011

Projekt - Čtení pomáhá Projekt „Čtení pomáhá“
Projekt Čtení pomáhá je unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství a umožńuje dětem a mládeži přímo podílet se charitativní činnosti.
Také naše knihovna se k tomuto projektu připojuje a plně jej podporuje.
Více informací o projektu na www.ctenipomaha.cz!!!


Projekty v roce 2010

Kniha pro prvňáčka

Kniha pro prvňáčka
– Cílem projektu byla podpora a rozvoj zájmu o četbu u dětí již v prvním roce školní docházky a vytvoření základu pro pravidelný návyk k četbě

Celé česko čte dětem

Celé Česko čte dětem
– aktivity knihovny v tomto projektu byly zaměřeny na předčítání dětem v Mateřských školách

Granty v roce 2010

Knihovna 21. století
– grant umožnil naší knihovně pořádání kulturních, vzdělávacích a výtvarných akcí nejen pro děti ale i dospělé

Projekty v roce 2009

Kniha pro prvňáčka
Kniha pro prvňáčka
Celé česko čte dětem
Celé Česko čte dětem
Naplnění těchto projektů přineslo očekávané výsledky. Knihovnu začalo navštěvovat více maminek se svými dětmi ale i děti samotné. Doufáme, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Dotace v roce 2009

Knihovna 21.století – Tato dotace umožnila pořádání kulturně-vzdělávacích akcí v knihovně

VISK 3 - pomocí této dotace byl zaveden v naší knihovně nový knihovní systém CLAVIUS, díky kterému se staly služby v knihovně efektivnějšími a kvalitnějšími.

Dotace v roce 2008

Knihovna 21.století - díky této dotaci naše knihovna pořádala, besedy, workshopy, a jiné kulturně-vzdělávací akce

(c) 2010 – 2024 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR