Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

O knihovně

Výpůjční doba pro veřejnost:
Pondělí – Čtvrtek  14.00 - 18.00
                 Pátek  10.00 - 12.00
Výpůjční doba pro školu:
Pondělí – Čtvrtek   9.00 - 12.00
                 Pátek 10.00 - 12.00

Bookstart neboli „S knížkou do života“

Bookstart neboli „S knížkou do života“ - 2019

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí – knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

a my pracovnice knihovny jsme rády, že se do tohoto projektu zapojilo 9 maminek se svými ratolestmi. Je pravda, že maminek s malými dětmi je ve Štěpánkovicích daleko více ale možná, že se do projektu ještě zapojí.

S maminkami jsme se setkali v knihovně již podruhé a bylo to opět velmi příjemné odpoledne. Dětem i maminkám jsme zahrály malé divadlo z kouzelného kufříku, děti si prohlížely knížky a maminky si předávaly zkušenosti a zážitky ze života na mateřské dovolené. Nechybělo malé občerstvení v podobě prajzkých koláčů a dobré kávičky. I děti se občerstvily zdravou svačinkou. Je krásné, když jdete po ulici ve Štěpánkovicích a potkáváte děti, které se na Vás usmívají a maminky jim připomenou, že to jsou paní knihovnice z knihovny a knihovnu navštěvují i mimo pozvání na setkání. Díky jim za to.!

Projekt se setkal s relativně velkým ohlasem, přivítali ho pedagogové, lékaři, psychologové, část veřejné sprá¬vy, politiků a také samozřejmě část knihovnické veřejnosti. Za všechny uveďme vyjádření paní senátorky MUDr. Aleny Dernerové:
Jsem dětský neurolog praktikující již řadu let a musím říci, že spektrum pacientů se v mé ordinaci v průběhu let výrazně změnilo. v posledních dvou letech významně stouplo procento dětských pacientů, kteří mají opožděný vývoj řeči, nebo mluví na svůj věk velmi špatně. Často chybí smysluplná slova, místo nich používají svůj žargon, nebo pouze ukazují. Ve většině případů byl problém v nadužívání digitálních technologií, zejména tabletů, které děti dostaly od rodičů, aby si hrály. Co chybí, je mluvené slovo, které ničím nenahradíte. Proto velmi vítám a podporuji projekt Bookstart - Návrat ke knize. Neznamená to však, že absolutně odmítám digitální vymoženosti. Ty nám musí sloužit a nikoli nás ovládat. Domnívám se, že je absolutně nutné dětem před spaním či v jinou dobu pravidelně denně číst z knížek tak, aby si je v budoucnu děti četly samy. Je dobré i vyprovokovat diskuzi o předčítaném. Čtení vede k rozšiřování slovní zásoby, zlepšuje vyjadřovací schopnosti a obecně nám rozšiřuje obzory. Přeji Bookstartu úspěch!

O smyslu a významu projektu svědčí i to, že mu byla udělena státní cena Knihovna roku 2018 v kategorii b) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.


Bookstart neboli „S knížkou do života“ - 2019 Bookstart neboli „S knížkou do života“ - 2019 Bookstart neboli „S knížkou do života“ - 2019
další foto >>> (8)

Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem 2019

Páteční večer jsme společně zahájili úvodním slovem a následně jsme se vydali zasadit pohádkový strom „Anderseni fabularis“. Se sázením nám pomáhal náš pan místostarosta.
Po návratu do knihovny si děti vyrobily cedulku na kliku dveří s motivem Malého prince. Všem se moc povedly. Zároveň vyráběly i velikonoční motivy vajíček a kuřátek, které zavěsily na čerstvě zasazený pohádkový strom. Po náročné práci se děti posilnily oblíbenou a tradiční pizzou a už čekaly na vzácnou návštěvu. Přišel k nám samotný pan Andersen, který s dětmi vedl velmi zajímavý rozhovor o svém dětství, tvorbě a vůbec o celém svém nelehkém životě. Děti se trochu zapotily při luštění kvízu o pohádkách H. CH. Andersena ale zvládaly velmi dobře.
Okolo deváté hodiny večerní jsme se společně s dětmi vydali na obávanou stezku odvahy. Odvaha dětem nechyběla, a tak strašidelnou stezku plnou duchů a strašidel prošly téměř všechny.
Po tak náročném výkonu se děti po návratu do knihovny zachumlaly do svých pelíšků, přečetla se pohádka a byl čas na spaní. Někteří nocležníci si ještě pod spacákem četli a pak už knihovna spala zaslouženým spánkem. Ráno si děti pochutnaly na maminčiných buchtách a rozešly se domů.


Noc s Andersenem 2019 Noc s Andersenem 2019 Noc s Andersenem 2019
další foto >>> (100)

O knihovně

Interiér knihovny Obecní knihovna ve Štěpánkovicích prošla v roce 2004 mnohými změnami.
V červnu 2004 se knihovna, jejíž sídlo bylo v prostorách Obecního úřadu, začala stěhovat do nově zrekonstruovaných prostor ZŠ Štěpánkovice. Tato investice byla velice náročná. Místnosti se kompletně rekonstruovaly, došlo k výměně stávajících oken za okna plastová a do knihovny je bezbariérový přístup. Je zde sociální zařízení jak pro veřejnost a personál, tak i pro zdravotně postižené občany. Konečné přestěhování bylo ukončeno v září roku 2004, kdy byla knihovna slavnostně otevřena.
Prvňáčci v knihovně ročník 2009/2010 Tato knihovna slouží nejen široké veřejnosti ale také žákům ZŠ Štěpánkovice. Došlo totiž ke spojení žákovské knihovny s knihovnou obecní. Učitelé i žáci tak mohou prostory využívat k rozšíření znalostí a vědomostí v jednotlivých předmětech.
Kromě knižního fondu jsou k dispozici pro návštěvníky také tři počítače s katalogem knih a připojením na internet, kopírka a tiskárna.
Knihovna pořádá různé besedy, přednášky a výtvarné dílny.
V roce 2008 a v roce 2009 knihovna žádala o pokytnutí dotace, díky které může pořádat zmíněné aktivity jak pro dospělé tak i pro děti.
V současnosti už funguje také webový katalog naší knihovny.

(c) 2010 – 2019 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR