Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

O knihovně

Výpůjční doba pro veřejnost:
Pondělí – Čtvrtek  14.00 - 18.00
                 Pátek  10.00 - 12.00
Výpůjční doba pro školu:
Pondělí – Čtvrtek   9.00 - 12.00
                 Pátek 10.00 - 12.00

Podzimní hrátky dětí z MŠ v knihovně

Podzimní hrátky v knihovně 2019

V týdnu od 4. do 8. listopadu proběhalo již jako každoročně v naší knihovně pásmo pohádek, her a tvořivých dílen pro štěpánkovickou mateřskou školku. Paní knihovnice pro téměř 120 dětí připravily pestrý program.
S dětmi si povídaly o podzimní přírodě, o proměnách v ní, a především o stromech. Co takový strom znamená pro celou naši planetu, co všechno nám lidem může dát, jak si má člověk vážit stromů a jak jsou si lidé se stromy podobní. Děti se také dozvěděly, jak mohou stromům poděkovat za jejich dary a jejich úlohu v přírodě. Ozývaly se nápady se slovy „Děkujeme Ti stromečku“ nebo „Moc děkujeme, strome“! Ale kupodivu zaznělo i slovo obejmutí. Obejmeme strom a tím nejen poděkujeme, ale také načerpáme pozitivní energii a náladu. S dětmi jsme následně vyzkoušeli objetí kamaráda, což se jim moc líbilo. Děti si vyzkoušely poskládat puzzle s podzimní tématikou, pokoušely se odpovědět na různé hádanky a v závěru si jednoduchou technikou vyrobily oblíbené ovoce jablka a hrušky.
Knihovnice se od dětí dozvěděly, jaké ovoce dozrává na podzim, společně zazpívaly podzimní písničky, které se naučily ve školce a za odměnu jim paní knihovnice připravily ochutnávku ovoce se zavřenýma očima, kterou zvládly na výbornou. Všem moc chutnalo! Bylo to opět velmi příjemné dopoledne.

Podzimní hrátky v knihovně 2019 Podzimní hrátky v knihovně 2019 Podzimní hrátky v knihovně 2019 další foto >>> (14)

O knihovně

Interiér knihovny Obecní knihovna ve Štěpánkovicích prošla v roce 2004 mnohými změnami.
V červnu 2004 se knihovna, jejíž sídlo bylo v prostorách Obecního úřadu, začala stěhovat do nově zrekonstruovaných prostor ZŠ Štěpánkovice. Tato investice byla velice náročná. Místnosti se kompletně rekonstruovaly, došlo k výměně stávajících oken za okna plastová a do knihovny je bezbariérový přístup. Je zde sociální zařízení jak pro veřejnost a personál, tak i pro zdravotně postižené občany. Konečné přestěhování bylo ukončeno v září roku 2004, kdy byla knihovna slavnostně otevřena.
Prvňáčci v knihovně ročník 2009/2010 Tato knihovna slouží nejen široké veřejnosti ale také žákům ZŠ Štěpánkovice. Došlo totiž ke spojení žákovské knihovny s knihovnou obecní. Učitelé i žáci tak mohou prostory využívat k rozšíření znalostí a vědomostí v jednotlivých předmětech.
Kromě knižního fondu jsou k dispozici pro návštěvníky také tři počítače s katalogem knih a připojením na internet, kopírka a tiskárna.
Knihovna pořádá různé besedy, přednášky a výtvarné dílny.
V roce 2008 a v roce 2009 knihovna žádala o pokytnutí dotace, díky které může pořádat zmíněné aktivity jak pro dospělé tak i pro děti.
V současnosti už funguje také webový katalog naší knihovny.

(c) 2010 – 2019 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR