Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

O knihovně

Výpůjční doba pro veřejnost:
Pondělí   14.00 - 18.00
Úterý      13.00 - 16.00
Středa    14.00 - 18.00
Čtvrtek   13.00 - 16.00
Pátek      10.00 - 12.00
Výpůjční doba pro školu:
Pondělí   9.00 - 12.00
Úterý      9.00 - 12.00
Středa    9.00 - 12.00
Čtvrtek   9.00 - 12.00
Pátek     10.00 - 12.00

Změna výpůjční doby v době letních prázdnin

Pondělí   8.00 - 12.00     14.00 - 18.00

Čtvrtek   8.00 - 12.00     14.00 - 18.00

Mateřská škola v knihovně - Jaro 2022

Mateřská škola v knihovně - Jaro 2022

Poslední dubnový týden v naší knihovně patřil dětem z místní mateřské školy. Paní knihovnice pro ně připravily povídání o nejkrásnějším ročním období, o Jaru.
Vyprávěním o krásném jarním období provázel maňásek Krteček. Děti se aktivně zapojovaly do vyprávění, soutěží a různých aktivit patřící jarnímu období. Při poslechu tématické pohádky „Jak Krtek a Skřivánek přivolali Jaro“ se děti moc bavily a pohádka se jim velmi líbila. Děti samotné zazpívaly písničky o jaru, vytvořily krásná sluníčka z papíru, poznávaly ovoce a zeleninu, poslouchaly různé zvuky, které měly za úkol rozeznat. Zahrály si hru „rozpouštění sněhu“ pomocí sluníčka a spoustu dalších her a aktivit, které si náramně užily.
Na závěr děti zhlédly pohádku „Jak se krtek stal zahradníkem“, a připadaly si jako v opravdovém kině. V průběhu celého programu si děti měly možnost prohlédnout spoustu krásných knížek pro děti a byly nadšené.
Byl to velmi pěkný jarní pohádkový týden.

Mateřská škola v knihovně - Jaro 2022 Mateřská škola v knihovně - Jaro 2022 Mateřská škola v knihovně - Jaro 2022 další foto >>> (29)
další foto >>> (13)

Nabídka knihy Anny Malchárkové „Zapadlé dny“

Nabídka knihy Anny Malchárkové - „Zapadlé dny“ Někde hluboko v nás jsou stále zakořeněné zvyky a tradice, které zcela nevymřely. Mnohé z nich jsou v jiné formě zachovány dodnes, jiné zas s vývojem společnosti mizí, časem zapadnou a stanou se už jen historií. Návraty zapadlých dnů nám přiblíží tradiční rodinu, kdy je očima dětí vyobrazen celý rok, od lidových zvyků až po křesťanské svátky. Hlučínské zvyky a tradice si zkusíme touto knihou připomenout.

Tuto knihu si můžete zakoupit v Obecní knihovně ve Štěpánkovicích za zvýhodněnou cenu 200 Kč.

O knihovně

Interiér knihovny Obecní knihovna ve Štěpánkovicích prošla v roce 2004 mnohými změnami.
V červnu 2004 se knihovna, jejíž sídlo bylo v prostorách Obecního úřadu, začala stěhovat do nově zrekonstruovaných prostor ZŠ Štěpánkovice. Tato investice byla velice náročná. Místnosti se kompletně rekonstruovaly, došlo k výměně stávajících oken za okna plastová a do knihovny je bezbariérový přístup. Je zde sociální zařízení jak pro veřejnost a personál, tak i pro zdravotně postižené občany. Konečné přestěhování bylo ukončeno v září roku 2004, kdy byla knihovna slavnostně otevřena.
Prvňáčci v knihovně ročník 2009/2010 Tato knihovna slouží nejen široké veřejnosti ale také žákům ZŠ Štěpánkovice. Došlo totiž ke spojení žákovské knihovny s knihovnou obecní. Učitelé i žáci tak mohou prostory využívat k rozšíření znalostí a vědomostí v jednotlivých předmětech.
Kromě knižního fondu jsou k dispozici pro návštěvníky také tři počítače s katalogem knih a připojením na internet, kopírka a tiskárna.
Knihovna pořádá různé besedy, přednášky a výtvarné dílny.
V roce 2008 a v roce 2009 knihovna žádala o pokytnutí dotace, díky které může pořádat zmíněné aktivity jak pro dospělé tak i pro děti.
V současnosti už funguje také webový katalog naší knihovny.

(c) 2010 – 2022 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR