Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

O knihovně

Výpůjční doba pro veřejnost:
Pondělí – Čtvrtek  14.00 - 18.00
                 Pátek  10.00 - 12.00
Výpůjční doba pro školu:
Pondělí – Čtvrtek   9.00 - 12.00
                 Pátek 10.00 - 12.00

"Na pytlácké stezce"
Příměstský tábor 2017 ve Štěpánkovicích již posedmé

 

1. den - Poznáváme se navzájem

 

2. den - Den v muzeu

 

3. den - V koňském sedle

 

4. den - Cestou, necestou

 

5. den - V lese Řáholci

Vyhodnocení soutěže „Lov perel“

„Lov perel 2017“ - diplom

Ve čtvrtek 29. června 2017 na slavnostním shromáždění byly vyhlášeny výsledky velké čtenářské soutěži „Lov perel“. Celkem se soutěže zúčastnilo 32 dětí a nasbírali celkem 153 perel.
Na prvním místě s počtem 37 perel se umístila Laura Slivková. Na druhém místě s počtem 36 perel se umístila Linda Slivková a na třetím místě Barbora Przeczková s počtem 29 perel.
Mimořádné ocenění bylo uděleno Elen Bajtlové za vzornou práci a aktivitu v této soutěži.
Další ročník soutěže bude probíhat i od nového školního roku!! Těšíme se na vaši účast milí čtenáři.O knihovně

Interiér knihovny Obecní knihovna ve Štěpánkovicích prošla v roce 2004 mnohými změnami.
V červnu 2004 se knihovna, jejíž sídlo bylo v prostorách Obecního úřadu, začala stěhovat do nově zrekonstruovaných prostor ZŠ Štěpánkovice. Tato investice byla velice náročná. Místnosti se kompletně rekonstruovaly, došlo k výměně stávajících oken za okna plastová a do knihovny je bezbariérový přístup. Je zde sociální zařízení jak pro veřejnost a personál, tak i pro zdravotně postižené občany. Konečné přestěhování bylo ukončeno v září roku 2004, kdy byla knihovna slavnostně otevřena.
Prvňáčci v knihovně ročník 2009/2010 Tato knihovna slouží nejen široké veřejnosti ale také žákům ZŠ Štěpánkovice. Došlo totiž ke spojení žákovské knihovny s knihovnou obecní. Učitelé i žáci tak mohou prostory využívat k rozšíření znalostí a vědomostí v jednotlivých předmětech.
Kromě knižního fondu jsou k dispozici pro návštěvníky také tři počítače s katalogem knih a připojením na internet, kopírka a tiskárna.
Knihovna pořádá různé besedy, přednášky a výtvarné dílny.
V roce 2008 a v roce 2009 knihovna žádala o pokytnutí dotace, díky které může pořádat zmíněné aktivity jak pro dospělé tak i pro děti.
V současnosti už funguje také webový katalog naší knihovny.

(c) 2010 – 2017 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR