Projekty

Soutěž

Projekt - Čtení pomáhá

Celé česko čte dětem

Kniha pro prvňáčka

O knihovně

Výpůjční doba pro veřejnost:
Pondělí – Čtvrtek  14.00 - 18.00
                 Pátek  10.00 - 12.00
Výpůjční doba pro školu:
Pondělí – Čtvrtek   9.00 - 12.00
                 Pátek 10.00 - 12.00

Otevírací doba knihovny v době letních prázdnin!

Pondělí: 9.00 – 12.00   14.00 - 18.00 hodin

  Středa: 9.00 – 12.00   14.00 - 18.00 hodin

Zcela uzavřena bude knihovna v době od 15. 7. do 1. 8. 2019. z důvodu čerpání dovolené.
Děkujeme za pochopení.

Připravte se na dovolenou!
Milí čtenáři, připravte se včas na dovolenou a přijďte si vypůjčit knihy z naší knihovny. Každý měsíc přibývají novinky z knižního světa!
Přijďte, určitě si vyberete svou knihu!

Pasování prvňáčků 2019

Pasování prvňáčků 2019

V pátek 28. června 2019 proběhlo v naší knihovně tradiční královské pasování prvňáčků na rytíře knížek a čtenáře knihovny. Celkem se pasování zúčastnilo 39 dětí spolu s rodiči a třídními učiteli.
Paní knihovnice a pan místostarosta v přestrojení za královnu, krále a písaře obeznámily přítomné se vším, co takové pasování znamená a jak důležité je mít vztah ke knihám a umět krásně číst. Královna Knihomila přečetla čtenářský slib, který děti potvrdily slovy „Tak slibuji“ a už následovalo samotné pasování. Písař Pravčický vyvolával jména dětí a ty postupně přistupovaly ke králi, který je slovy „Tímto tě pasuji na rytíře knížek a čtenáře knihovny“ pasoval opravdovým mečem na čtenáře. V rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“, do kterého se naše knihovna zapojuje již 8 let, obdrželi malí prvňáčci knihu „Jak se nosí krky“ a pamětní list jim připomínající tuto slavnostní chvíli.
Pevně věřím, že si cestu ke čtení a ke knihám tito nejmenší čtenáři najdou a nikdy z ní nevybočí. Knihy ať se stanou milou součástí jejich života.


Pasování prvňáčků 2019 Pasování prvňáčků 2019 Pasování prvňáčků 2019 další foto >>> (42)

Setkání S knížkou do života – Bookstart 6/2019

Bookstart neboli „S knížkou do života“ - 6/2019

Červnové setkání maminek se svými ratolestmi bylo tentokrát venku před knihovnou. Děti měly připravený bazének a v něm pobývaly většinu času, protože venku vládla třicetistupňová teplota. Bylo úmorné horko. S maminkami jsme si povídali o knížkách na dovolenou, o tom jak dětem čtou, jaké knížky mají jejich děti nejraději a pak jsme jen tak klábosili. Všichni jsme se osvěžili vychlazeným melounem a užívali si příjemné, i když horké odpoledne.
Jsme rádi, že si maminky najdou čas na setkání v knihovně a dle reakcí se vždy velmi těší. Díky jim za to.


Bookstart neboli „S knížkou do života“ - 6/2019 Bookstart neboli „S knížkou do života“ - 6/2019 Bookstart neboli „S knížkou do života“ - 6/2019
další foto >>> (10)

Klíčkování prvňáčků 2019

Klíčkování prvňáčků 2019

V rámci projektu „ Už jsem čtenář“ – Knížka pro prvňáčka“, který vznikl na podporu čtení u nejmladších školáků, naše knihovna připravila celoroční pásmo čtení, povídání, pohádek a výtvarných dílen.
Každý měsíc se děti účastnily aktivit vedoucí k rozvíjení čtenářských dovedností a k pochopení textu. Pravidelná setkávání s pejskem Chlupáčkem a kocourkem Koblížkem se staly oblíbenou součástí výuky čtení. Prvňáčci vždy obdržely dopis od pejska Chlupáčka, na který se děti náramně těšily. Naposledy se děti s pejskem Chlupáčkem setkaly v červnu a čekalo je velké překvapení.
Pejsek Chlupáček děti přivítal tradičním rituálem pozdravů a pověděl jim o králi, který obchází knihovny a vybírá si členy do své čtenářské družiny. A opravdu se tak stalo. Král Knihomil do naší knihovny zavítal a vyzkoušel si děti, jak dobře se naučily číst. Vše si řádně napsal a připravil děti na pasování. Navíc je odměnil symbolickým zlatým klíček, kterým se odemyká záhadná komnata čtení.


Klíčkování prvňáčků 2019 Klíčkování prvňáčků 2019 Klíčkování prvňáčků 2019
další foto >>> (68)

O knihovně

Interiér knihovny Obecní knihovna ve Štěpánkovicích prošla v roce 2004 mnohými změnami.
V červnu 2004 se knihovna, jejíž sídlo bylo v prostorách Obecního úřadu, začala stěhovat do nově zrekonstruovaných prostor ZŠ Štěpánkovice. Tato investice byla velice náročná. Místnosti se kompletně rekonstruovaly, došlo k výměně stávajících oken za okna plastová a do knihovny je bezbariérový přístup. Je zde sociální zařízení jak pro veřejnost a personál, tak i pro zdravotně postižené občany. Konečné přestěhování bylo ukončeno v září roku 2004, kdy byla knihovna slavnostně otevřena.
Prvňáčci v knihovně ročník 2009/2010 Tato knihovna slouží nejen široké veřejnosti ale také žákům ZŠ Štěpánkovice. Došlo totiž ke spojení žákovské knihovny s knihovnou obecní. Učitelé i žáci tak mohou prostory využívat k rozšíření znalostí a vědomostí v jednotlivých předmětech.
Kromě knižního fondu jsou k dispozici pro návštěvníky také tři počítače s katalogem knih a připojením na internet, kopírka a tiskárna.
Knihovna pořádá různé besedy, přednášky a výtvarné dílny.
V roce 2008 a v roce 2009 knihovna žádala o pokytnutí dotace, díky které může pořádat zmíněné aktivity jak pro dospělé tak i pro děti.
V současnosti už funguje také webový katalog naší knihovny.

(c) 2010 – 2019 Obecní KNIHOVNA ve Štěpánkovicích       |       partneři:    Obec Štěpánkovice    Demosan     Ganeko s.r.o.    Ritschny - kovošrot       |       design: DanR